Hlavným cieľom programu UP je počas jedného roka podporovať a pomáhať startupom pri budovaní trakcie, získavaní zákazníkov a prvých tržieb alebo externých finančných zdrojov na zabezpečenie kontinuálneho rozvoja startupu s cieľom dosiahnuť udržateľný model ziskového podnikania. 

Program je určený pre startupy,  ktoré absolvovali program START, zúčastnili sa STARTUP PITCH a zároveň spĺňajú nasledovné podmienky:
  • startup má založenú obchodnú spoločnosti alebo je tesne pred jej založením (s.r.o., a.s. resp. iné, nie živnosť). 
  • tím startupu má aspoň dvoch členov
  • startup má hotové a funkčné MVP (Minimum Viable Product)

Priebeh programu

V programe UP je spolupráca startupu a inkubátora STU menej intenzívna, avšak naďalej zostaneme v pravidelnom kontakte.  V tejto fáze by ste už mali mať založenú obchodnú spoločnosť alebo byť v procese jej zakladania (s čím vám vieme pomôcť) a väčšinu svojho pracovného času budete venovať práci vo vašej firme. 

  • Služby

Naďalej môžete využívať služby inkubátora STU a zúčastňovať sa podujatí. Budeme vás informovať o vzdelávacích workshopoch, networkingových akciách, či iných podujatiach venovaných startupom a podnikateľom, ako aj pomáhať vám s propagáciou vášho podnikania. Taktiež budete môcť využívať služby mentoringu s našim mentormi v rozsahu podľa dohody. 

  • Pravidelné stretnutia

Aby sme vás aj naďalej mohli podporovať, budeme od vás potrebovať aktualizácie o tom, ako sa vám darí a aké problémy a výzvy aktuálne riešite. Za týmto účelom budeme organizovať pravidelné stretnutia (1 x za 4 mesiace, čo sú 3 stretnutia v priebehu roka), na ktorých budete prezentovať svoju aktuálnu situáciu. Na tieto stretnutia plánujeme pozývať osobnosti z podnikateľského prostredia alebo bývalých úspešných alumnistov inkubátora STU. 

  • Prenájom kancelárie

V prípade záujmu si môžete prenajať  kanceláriu za zvýhodnenú cenu pre členov inkubátora STU v programe UP. Možnosť prenájmu však závisí od aktuálnej vyťaženosti kancelárií. V prípade záujmu nás kontaktujte

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný