Program UP je pokračovaním programu START a má dve časti UP 1 a UP 2. Každá časť je zameraná na iné vývojové štádium projektu a tomu je prispôsobený aj obsah programov. 

 

Budujte svoj startup v programe UP 1

UP 1 je pokračovaním programu START. Je to 6 mesačný intenzívny program (január – jún) určený pre projekty, ktoré:

  • prešli prvou validáciou nápadu (proof of concept)
  • majú vypracovaný biznis model
  • majú jasne definovaného cieľového zákazníka

V tejto fáze sa zameriavame na vývoj MVP (minimum viable product), jeho testovanie s prvými  zákazníkmi (early adopters) a získavanie a aplikovanie spätnej väzby do ďalšieho vývoja.

Počas 6 mesiacov dostanete od nás intenzívnu podporu prostredníctvom interaktívných workshopov, individuálnych mentoringov a ďalších aktivít zameraných na zviditeľnenie vášho projektu. Pomôžeme vám s prípravou Pitch decku, ktorý budete mať možnosť prezentovať  pred potenciálnymi investormi či biznis partnermi.

Cieľom programu UP 1 je vytvorenie a testovanie  MVP,  založenie firmy a získavanie prvých zákazníkov.

Program UP 1 končí podujatím STARTUP PITCH, na ktorom bude mať príležitosť odprezentovať váš projekt pred osobnosťami z podnikateľského a investičného prostredia.

 

Rozvíjajte svoje podnikanie v programe  UP 2

Aj po ukončení programu UP 1 budeme perspektívne projekty, ktoré sa budú chcieť rozvíjať  aj naďalej podporovať v 1-ročnom programe UP 2. V tejto fáze sa z nápadu stáva plnohodnotný startup s právnou formou, hotovým MVP a  funkčným tímom, pripraveným vstúpiť so svojim produktom na trh.

Program je určený pre startupy,  ktoré absolvovali program UP 1 a spĺňajú nasledovné podmienky:

  • založenie obchodnej spoločnosti (s.r.o, a.s. ..)
  • hotové MVP (minimum viable produkt)
  • minimálne 2 členovia tímu
  • aspoň jeden člen tímu sa venuje projektu full–time

Cieľom programu UP 2 je budovanie trakcie, škálovanie prípadne  získanie investície.

Ak projekt spĺňa uvedené podmienky, môže byť umiestnený priamo do programu UP 2. Predpokladom je však odprezentovanie projektu pred zamestnancami inkubátora STU a vybranými mentormi, ktorí rozhodnú, či je startup pripravený na vstup do tohto programu.  Na základe posúdenia zaslanej prihlášky, vás budeme ohľadom tejto možnosti kontaktovať. 


Máš otázku? Ozvi sa nám!

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný