REGISTRÁCIA DO PROGRAMU START JE UKONČENÁ!
Neváhajte sa k nám prihlásiť v nasledujúcom akademickom roku 2024/2025. Ak by ste sa chceli poradiť ohľadom vášho nápadu aj skôr, kontaktujte nás.

Hlavným zámerom programu START je otestovať podnikateľský potenciál vášho nápadu a nájsť smer, ktorým ho budete ďalej rozvíjať tak, aby ste z inovatívnej myšlienky vybudovali udržateľné podnikanie.  

 

Program START je určený pre tých, ktorí:
 • majú podnikateľské ambície
 • majú zatiaľ len nápad a chcú ho transformovať na reálny produkt alebo
 • majú už hotový prototyp/MVP (Minimum Viable Product) a chcú zvalidovať svoj produkt

Jedinou podmienkou pre vstup do Univerzitného technologického inkubátora STU je, aby bol aspoň 1 člen tímu z STU (študent, doktorand, alebo zamestnanec, absolvent).


Počas 8 mesiacov získate:
 • podnikateľské know-how
 • vzdelávanie prostredníctvom interaktívnych workshopov
 • intenzívnu podporu a konzultácie od pracovníkov inkubátora STU
 • skupinové a individuálne mentoringy od našich mentorov - podnikateľov z praxe
 • coworkingový priestor pre prácu na projekte
 • startup komunitu

Cieľom programu START je:
 • validácia a testovanie nápadu u potenciálnych zákazníkov
 • nastavenie optimálneho biznis modelu, ktorý vám bude zarábať peniaze
 • analýza konkurencie a trhového prostredia
 • vytvorenie a testovanie MVP (Minimum Viable Product)
 • vypracovanie podnikateľského plánu (príprava na získavanie finančných zdrojov)
 • vypracovanie pitch decku a príprava na prezentáciu nápadu pred odbornou porotou a investormi

 

Priebeh programu:

Počet miest v programe START (1. časť) je obmedzený na max. 15 projektov, ktoré vyberáme na základe dôkladného posúdenia všetkých prijatých prihlášok. Programu START je rozdelený do dvoch časti:

 1. časť: Prieskum trhu, Validácia nápadu a Biznis Model (október - december)
  Po validácii produktu a definovaní možného biznis modelu predstavíte svoj projekt odbornej porote, ktorá vám poskytne kvalifikovanú spätnú väzbu na váš projekt.
  V tejto fáze sa s niektorými projektami budeme musieť rozlúčiť, ale každý si odnesie cenné informácie a odporúčania pre ďalší postup.  
   
 2. časť: MVP, Podnikateľský plán, Pitch deck (január - máj)
  Na základe vyhodnotenia životaschopnosti projektu odbornou porotou a efektiviti tímu, vyberieme 8-10 najperspektívnejších projektov, ktoré budú môcť pokračovať v rozvoji svojho projektu v 2 časti programu START.

V programe START je naša spolupráca intenzívna a bude potrebné, aby sme sa pravidelne stretávali (1x za dva týždne), či už na vzdelávacích aktivitách, konzultáciách alebo spoločných stretnutiach, na ktorých sa budeme venovať aktuálnym úspechom a výzvam vášho projektu. Presný harmonogram k programu bude vybraným účastníkom poskytnutý na úvodnom bootcampe.

 

Ukončenie programu START:

Program START je úspešne ukončený účasťou na podujatí STARTUP PITCH, na ktorom budete mať príležitosť odprezentovať váš projekt pred panelom investorov. 

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný