KTO SA MÔŽE ZAPOJIŤ DO PROGRAMU?

Všetci študenti, doktorandi a absolventi všetkých fakúlt STU, ktorí si plánujú založiť alebo už majú založenú firmu s orientáciou na vývoj inovatívnych materiálov a produktov. Tiež vítame firmy, ktoré pracujú na technológii, ktorá pomôže spotrebiteľom a firmám vyriešiť nejaký problém, prípadne zefektívniť prácu ľudí.

Firma musí byť mladšia ako 3 roky a v prípade bio a nanotechnológií 5 rokov. Jeden uchádzač môže byť podporený v inkubátore najviac s dvomi obchodnými spoločnosťami.

AKO DLHO TRVÁ?

INQB trvá 2 roky.

AKÉ VÝHODY MÔŽEŠ VYUŽÍVAŤ?

 • Mentoring – pravidelný mentoring s vedením inkubátora a odborníkmi z praxe so širokým odborným záberom: manažment, tvorba biznis plánu, právo, sales, marketing, soft skills, ochrana dušeného vlastníctva a iné.
 • Networking s ostatnými startupmi, firmami, ktoré začínali v inkubátore, našimi partnermi a STU komunitou.
 • Networking s investormi.
 • Marketing - propagácia v mediálnom priestore a na sociálnych sieťach inkubátora, STU a našich mediálnych partnerov.
 • Vzdelávacie podujatia InQb, partnerské konferencie a semináre.
 • Zasadaciu miestnosť pre pracovné stretnutia (na FEI STU) vrátane dataprojektora.
 • Kreatívnu dielňu Fablab pre prototypovanie s namodernejším vybavením (3D tlačiareň, laser, 3D skener, sústruh, atď.).
 • Korešpondenčnú adresu – môžeš využívať adresu inkubátora ako korešpondenčnú adresu firmy s poštovým priečinkom na podateľni FEI STU.
 • Stolný futbal a Xbox.

KOĽKO TO STOJÍ?

Všetky naše služby sú zdarma, platíš iba za:

 • Kanceláriu na FEI STU alebo FA STU za výhodnú cenu. Cenník na vyžiadanie.
 • Vysokorýchlostný internet od firmy Sanet na výhodnú cenu.

AKO SA MÔŽEŠ ZAPOJIŤ?

Je to jednoduché, na info@inqb.sk nám pošli:

Následne ťa pozveme na stretnutie, kde nám objasníš predmet tvojho podnikania, víziu a ciele fimy. My ti zasa povieme viac o fungovaní inkubátora a zodpovieme všetky tvoje otázky. Ak usúdime, že spolupráca bude fungovať, zašleme tvoj biznis plán a ostatné dokumenty na posúdenie odbornej komisii, ktorá ho zhodnotí do pár dní. O všetkom ťa budeme informovať. Ak bude odpoveď kladná, vítame ťa medzi nami. :)

AKÉ BUDÚ TVOJE POVINNOSTI?

 • MENTORING – Pravidelné stretnutia s mentormi podľa aktuálnych potrieb.
 • ZODPOVEDNÝ PRÍSTUP – Správať sa k zvereným veciam s úctou, spolupracovať a mať chuť sa rozvíjať.
 • PODUJATIA – Mal by si absolvovať polovicu podujatí, ktoré ti v InQb ponúkneme, aby si rozšíril svoje obzory a spoznal nových ľudí.
 • PITCH – Spolu s kolegami z programu START odprezentuješ 1x za tri mesiace svoj nápad pred odbornou komisiou, ktorá ti dá cennú spätnú väzbu do ďalších krokov.
 • NETWORKING – Ochota zúčasťnovať sa partnerských podujatí.

AKÉ BUDEŠ MAŤ MOŽNOSTI PO SKONČENÍ PROGRAMU?

 • Tvoj startup je pripravený čeliť realite – nachádzaš si nové sídlo svojej firmy alebo máš možnosť ostať v priestoroch fakulty.
 • Networking – si stálou súčasťou našej komunity a radi ťa prepojíme na našich partnerov, iných absolventov inkubátora, či samotnú univerzitu.
 • Podujatia - môžeš naďalej navštevovať naše podujatia, dovzdelávať sa a získavať obchodné kontakty.
 • Podpora marketingu – naďalej ťa budeme podporovať v rámci nášho mediálneho priestoru a našich mediálnych partnerov.
 • Ostávame v kontakte – chceme o tebe vedieť a budeme ťa pozývať na interné eventy.

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný