V našom coworkingovom priestore, to aktuálne žije iniciatívou Playparku Bratislava! Spolu s našimi partnermi Slovak Business Agency a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava sme 12.9.2017 otvorili v našich priestoroch program Playpark Bratislava na podporu inovatívnych nápadov v rámci medzinárodného projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network)

ČO JE PLAYPARK BRATISLAVA?

Playpark je miestom pre zvyšovanie zručností začínajúcich podnikateľov v oblasti nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov či sociálnych inovácií. Okrem Slovenska je do projektu zapojených ďalších 6 regiónov EÚ z Českej republiky, Chorvátska, Nemecka, Poľska, Rakúska a Talianska. V rámci Slovenska bude Playpark lokalizovaný v hlavnom meste Bratislava - v našom Coworking FLEXI ROOM.

Playpark je určený pre študentov stredných a vysokých škôl, absolventov vysokých škôl a začínajúcich podnikateľov (0-5 rokov existencie) s inovatívnym nápadom z oblasti ekonomických a sociálnych inovácií. Je dôležité tiež spomenúť, že jednou z priorít projektu je zachovanie rovnakého pomeru ženských a mužských účastníkov programu.

ČO PLAYPARK BRATISLAVA PONÚKA?

V 6 mesačnej perióde poskytne bezplatne dvanástim vybraným účastníkom:

  • miesto na 6 mesiacov v coworkingovom priestore Univerzitného technologického inkubátora STU (InQb)
  • 7 praktických workshopov podnikateľských zručností
  • networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v 7 krajinách EÚ
  • 5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v zahraničí
  • osobné poradenstvo pre ďalší rozvoj podnikania
  • účasť na medzinárodnom Playpark pitching finals

Úlohou úspešného uchádzača bude napísať podnikateľský plán, ktorý spolu s pitch videom a účasťou na lokálnej súťaži podnikateľských nápadov, prípadne účasťou na Playpark pitching finals v Stuttgarte bude hlavným výstupom absolvovanej tréningovej periódy. Podrobnejšie informácie k obsahovej náplni Playparku Bratisalva nájdete TU.

Prihlasovanie do programu bolo spustené!

Každý záujemca o účasť v programe Playpark Bratislava sa môže registrovať prostredníctvom elektronickej prihlášky

Viac o projekte CERIecon:

    www.interreg-central.eu/CERIecon.html
    www.sbagency.sk/ceriecon
    kalendarakcii.bratislava.sk/vismo/akce.asp?id_org=700021&id=14447
    http://www.bratislava.sk/ceriecon/d-11052674

O všetkých novinkách Vás budeme informovať aj prostredníctvom nášho facebooku. Pre bližšie informácie nás kontaktujte na info@inqb.sk

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný