20.nov2023
Google Meet 16:00 - 19:00

Objav svoj potenciál

Na workshope s lektorkou Nikolou Sedláčkovou (znovu)objavíte svoje silné aj slabé stránky, zistíte, ako vám vedia byť nápomocné tie silné a ako pracovať so slabšími. 

24.apr2023
Zoom 16:00 - 18:00

Osobná efektivita

Ako si v dnešnomn uponáhľanom svete plnom povinností určiť svoje priority a zvýšiť osobnú efektivitu. Zažite workshop s Dagmar Kéryovou. 

17.apr2023
Zoom 10:00 - 12:00

Mindfulness a zvládanie stresu

Psychologička Eva Zavacká vám predstaví mindfulness ako prístup na prežívanie kvalitnejšieho života a zvládanie stresu a ťažkostí. 

4.apr2023
Google Meet 16:00 - 19:00

Objav svoj potenciál

Na workshope s lektorkou Nikolou Sedláčkovou (znovu)objavíte svoje silné aj slabé stránky, zistíte, ako vám vedia byť nápomocné tie silné a ako pracovať so slabšími. 

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný