Vynálezy, technické riešenia a patenty v podnikaní - Ako zistiť ich unikátnosť a zabezpečiť ochranu?

 Hosť: Jaroslav Noskovič, Ľubomír Kucka (CVTI SR)                                                                                                                                                                                                                                                                                     Téma: Vynálezy, technické riešenia a patenty v podnikaní - Ako zistiť ich unikátnosť a zabezpečiť ochranu?                                                                                                                                                                                        Termín: 14.6.2018 od 9:00 - 11:00 hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava - 1. poschodie. č. miestnosti 1.02

Obsah:
Srdečne vás pozývame na seminár „Vynálezy, technické riešenia a patenty v podnikaní: Ako zistiť ich unikátnosť a zabezpečiť ochranu?“.
Cieľom seminára je podnikateľom a záujemcom o podnikanie poskytnúť informácie súvisiace s ochranou vynálezov a technických riešení a predchádzaniu problémov spojených s patentmi iných firiem.
Mať ochránený vynález či technické riešenie (napr. patentom) predstavuje pre firmu významnú konkurenčnú výhodu. Na Slovensku je veľa firiem, ktorých podnikanie je založené na unikátnych technických riešeniach – otázka ich ochrany je teda pre ne viac ako aktuálna.
Rovnako dôležitá je pre podnikateľov aj informácia, či ich technické riešenie neporušuje práva iného subjektu – majiteľa skoršieho patentu či úžitkového vzoru.
Takéto porušovanie môže mať negatívne až likvidačné následky na podnikateľské aktivity firmy.
Skúsení lektori Vám na seminári predstavia možnosti ochrany vynálezov a technických riešení, a tiež spôsoby, ktoré Vám pomôžu predísť porušovaniu práv iných subjektov.
Počas workshopu si na vlastných notebookoch s lektorom na praktických príkladoch vyskúšate, ako fungujú voľne prístupné nástroje na vyhľadávanie platných patentov, patentových prihlášok, či úžitkových vzorov.

Obsah:

• Ako možno ochrániť vynález či technické riešenie – patent, úžitkový vzor
• Význam ochrany patentom/úžitkovým vzorom – budovanie konkurenčnej výhody
• Porušovanie skorších práv k patentu či úžitkovému vzoru
• Aké sú podmienky a postupy pre získanie patentu alebo úžitkového vzoru na Slovensku a vo svete?
• Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o platných patentoch a úžitkových vzoroch
• Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše na stav techniky pred podaním patentovej prihlášky

Prihlás sa na odber a zostaň informovaný

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný