KTO SME?

Sme Univerzitný technologický inkubátor STU, pracovisko Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Vznikli sme v roku 2005 vďaka finančnej podpore európskych fondov.

ČO ROBÍME?

Podporujeme študentov a startupistov a vzájomne prepájame univerzitu s praxou. Inkubovaným firmám umožňujeme osobné konzultácie s našimi mentormi, a s tímom lektorov pravidelne organizujeme bezplatné podujatia pre širokú verejnosť, ktorých cieľom je nielen vzdelávať, ale aj networkovať. Okrem toho poskytujeme na prenájom kancelárske a konferenčné priestory.

POSLANIE A VÍZIA

Našim cieľom podporiť ekonomiku, ktorá sa zakladá na poznatkoch. Previazať vedu, výskum a inovácie s podnikateľskou praxou, a tak zvýšiť konkurencieschopnosť regiónu. Našim poslaním (v zmysle schémy INTEG) je podporiť transfer technológií a inovácií v regióne a tým zabezpečiť vytváranie nových technologických firiem. Našou víziou je stať sa kľúčovou inštitúciou v oblasti podpory začínajúcich technologických, inovatívnych firiem v regióne Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja.

 

NÁŠ TÍM


Martina Vavreková

Martina Vavreková

riaditeľka

Reprezentuje, analyzuje, podpisuje, stretáva sa.
vavrekova@inqb.sk 
 +421 918 669 209

Miroslava Tóthová

Miroslava Tóthová

marketing, spolupráca s mentormi a fakultami

Koordinuje, spája, administruje web, optimalizuje.
tothova@inqb.sk
+421 908 674 172

Eliška Badurová

Eliška Badurová

marketing, podujatia a sociálne siete

Organizuje, šíri informácie, hýri nápadmi, dobre píše.
badurova@inqb.sk 
+421 917 669 155

Iveta Blažeková

Iveta Blažeková

administratíva a ekonomika

Faktúruje, stráži kasu, prenajíma, prijíma nové startupy.
blazekova@inqb.sk 
+421 918 669 207

 

 ĎALŠIE AKTIVITY

Počas nášho pôsobenia sme boli súčasťou viacerých projektov, pravidelne organizujeme výstavu technologických inovácií TECH INNO DAY a spolupodieľame sa na podujatiach podobného charakteru. 

 

NAVŠTÍVTE NÁS

Univerzitný technologický inkubátor STU
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

 

KONTAKTUJTE NÁS

E-mailom na info@inqb.sk, telefonicky +421 918 669 209.

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný