Obchodný zástupca

O startupe

SIAT s.r.o. je 3-ročná spoločnosť, ktorá začala podnikanie na poli zákazkovej 3D tlače a zákazkového konštruovania jednoúčelových strojov, nástrojov a prípravkov. Momentálne spoločnosť vyvinula a uviedla začiatkom roka 2023 na trh vlastný produkt, ultrazvukový detektor na vyhľadávanie únikov stlačeného vzduchu, plynov a vákua KRYPTON-PRO. Detektor má zásadný vplyv na úspory na energiách vo výrobných podnikoch, ktoré vďaka tomuto inštrumentu dokážu ušetriť až desaťtisíce € ročne a znižovať tvorbu uhlíkovej stopy v desiatkach ton. SIAT v tomto roku expandoval aj na Český trh. Detektor získal viacero ocenení ako startup s najväčším prínosom pre spoločnosť, či cenu BMW za trvalú neudržateľnosť.

Kontaktná osoba

Adam Bartoš

tel.: +421 910 566 573

mail: bartos@siat.tech

viac o startupe


Pracovná náplň

Vyhladávanie zákazníkov: Obchodný zástupca by mal aktívne hľadať nových zákazníkov alebo klientov pre naše produkty a služby.

Predstavovanie produktov alebo služieb: Zástupca by mal mať dobrý povinný prehľad o našich produktoch a službách, ktoré naša spoločnosť ponúka, a by mal byť schopný ich overiť a predstaviť zákazníkom.

Rozvíjanie vzťahov: Budovanie a udržiavanie pozitívnych vzťahov so zákazníkmi je kľúčovou súčasťou práce obchodného zástupcu. To zahŕňa aj počúvanie potrieb a problémov zákazníkov a snaženie sa ich riešiť.

Správa a sledovanie objednávok: Zástupca môže byť zodpovedný za správu objednávok a zabezpečenie, aby boli vybavené včas a presne.

Analýza trhu: Sledovanie konkurencie a aktuálnych trhových trendov je dôležitou súčasťou práce obchodného zástupcu. Tieto informácie môžu pomôcť pri formulovaní stratégií a prispôsobovaní ponuky spoločnosti.

Pracovanie s cieľmi: Obchodný zástupca má stanovené kvantitatívne ciele týkajúce sa predaja alebo získavania nových klientov, ktoré musí dosiahnuť.

Prezentácie a vyjednávanie: V niektorých prípadoch môže byť obchodný zástupca povinný vykonávať prezentácie svojich produktov alebo služieb a vyjednávať obchodné dohody.

Reportovanie: Môže byť potrebné pravidelne poskytovať správy o svojich aktivitách a výsledkoch nadriadeným alebo manažmentu spoločnosti.

Sledovanie platobnej disciplíny: Niektorí obchodní zástupcovia sa musia starostlivo sledovať platobnej disciplíny zákazníkov a riešiť neplatené faktúry.

Požiadavky

 • bez špeciálnej požiadavky na vzdelanie
 • skúsenosti v obchodnom zastupovaní výhodou
 • dobré komunikačné schopnosti
 • vytrvalosť, dôverčivosť, presvedčivá argumentácia a vyjednávanie
 • sebavedomosť a schopnosť rýchlo reagovať na zmeny, výzvy
 • schopnosť plánovať si čas (zástupca musí efektívne riadiť svoj čas medzi rôznymi zákazníkmi a úlohami)
 • analytické a jazykové schopnosti výhodou
 • dodržiavanie obchodných etík
 • vlastné auto na presuny k zákazníkom výhodou

Forma spolupráce

Kontraktor, živnostník, stážista. (predpokladaný počet hodín mesačne: 40-80)

Pracovné ohodnotenie

Finančné ohodnotenie, know-how, skúsenosti v oblasti vývoja-výroby a predaja špecifických výrobkov.

Miesto výkonu práce

Online, prípadne porady v inkubátore.

Embedded programátor

O startupe

SIAT s.r.o. je 3-ročná spoločnosť, ktorá začala podnikanie na poli zákazkovej 3D tlače a zákazkového konštruovania jednoúčelových strojov, nástrojov a prípravkov. Momentálne spoločnosť vyvinula a uviedla začiatkom roka 2023 na trh vlastný produkt, ultrazvukový detektor na vyhľadávanie únikov stlačeného vzduchu, plynov a vákua KRYPTON-PRO. Detektor má zásadný vplyv na úspory na energiách vo výrobných podnikoch, ktoré vďaka tomuto inštrumentu dokážu ušetriť až desaťtisíce € ročne a znižovať tvorbu uhlíkovej stopy v desiatkach ton. SIAT v tomto roku expandoval aj na Český trh. Detektor získal viacero ocenení ako startup s najväčším prínosom pre spoločnosť, či cenu BMW za trvalú neudržateľnosť.

Kontaktná osoba

Adam Bartoš

tel.: +421 910 566 573

mail: bartos@siat.tech

viac o startupe


Pracovná náplň

Návrh a vývoj softvéru.

Programovanie v jazykoch C/C++.

Ovládanie hardvéru ako sú senzory, čipy, displeje a ďalšie.

Optimalizácia a ladenie kódu.

Vývojové prostredie: S použitím vývojových prostredí a nástrojov na vývoj softvéru pre embedded systémy, ako sú IDE (Integrated Development Environment), kompilátory a debuggovacie nástroje.

Testovanie a verifikácia: Embedded programátor musí testovať svoj softvér na správne fungovanie a overiť, že splňuje požiadavky. To zahŕňa testovanie na rôznych úrovniach, vrátane jednotkových testov, integračných testov a systémových testov.

Riadenie konfigurácie: Správa zdrojového kódu, verzií a konfigurácií.

Bezpečnostné hľadiská: V závislosti od aplikácie embedded systému je dôležité zabezpečiť, aby softvér bol odolný voči hrozbám a mohol chrániť dôležité údaje alebo operácie.

Dokumentácia: Embedded programátori musia často vytvárať dokumentáciu kódu a jeho funkcií pre interné aj externé použitie.

Spolupráca s hardvérovými inžiniermi.

Požiadavky

 • vzdelanie: stredné, bakalárske alebo vyššie v počítačovej vede, elektrotechnike, informatike alebo príbuznom technickom odbore
 • silné znalosti programovania v jazykoch C a C++ sú nevyhnutné
 • znalosť architektúr mikrokontrolérov
 • schopnosť programovať a konfigurovať hardvérové periférie a rozhrania, ako sú GPIO, UART, SPI, I2C, ADC
 • znalosť operačných systémov pre embedded systémy, ako je FreeRTOS, µC/OS, alebo vlastné jednoduché kernely je výhodou
 • predchádzajúce skúsenosti v oblasti embedded programovania môžu byť veľkou výhodou
 • schopnosť efektívne komunikovať s inými členmi tímu, inžiniermi hardvéru a manažmentom je dôležitá
 • schopnosť rýchlo identifikovať a riešiť problémy v embedded systémoch je kritická
 • schopnosť analyzovať technické problémy a vyvinúť efektívne riešenia
 • schopnosť pracovať samostatne, riešiť problémy a byť iniciatívny v rámci projektu je výhodou
 • dokumentácia: schopnosť písať a udržiavať dokumentáciu pre softvér a systém

Forma spolupráce

Kontraktor, živnostník, stážista. (predpokladaný počet hodín mesačne: 40-80)

Pracovné ohodnotenie

Finančné ohodnotenie, know-how, skúsenosti v oblasti vývoja-výroby a predaja špecifických výrobkov.

Miesto výkonu práce

Online.

AI Advisor Board Member

O startupe

Digitalizujeme trh s vínom pomocou nášho riešenia, ktoré spočíva vo vytvorení AI sommeliera. Startup už získal seed funding od skupiny investorov a prvý produkt bude pripravený pre trh v polovici januára.

Kontaktná osoba

Jacob Pichna: jacob@sommify.ai

viac o startupe


Pracovná náplň

Zúčastnovať sa board meetingov a poskytovať poradenské služby v oblasti AI tech

Požiadavky

 • 5+ rokov skúseností v IT oblasti so zameraním na umelú inteligenciu
 • anglický jazyk na plynulej úrovni
 • skúsenosť so startupom
 • smäd pracovať s vínom :)

Forma spolupráce

Board member (predpokladaný počet hodín mesačne: 2)

Pracovné ohodnotenie

Percentuálny podiel vo firme

Miesto výkonu práce

Online

Elektronik

O startupe

eONic sa zaoberá vývojom malej univerzálnej robotickej platformy (4- a 6-kolesový rover) s plavákovou nadstavbou.
 

Kontaktná osoba

Ing. Stanislav Zeman

stano@eonic.tech

stanislavzemansgteam@gmail.com

+421 903 869 663

Viac o startupe

ROBOTICKÁ PLATFORMA


Pracovná náplň

Hľadáme človeka, ktorý by nám vedel pomôcť s vývojom elektroniky do robotov. Jednalo by sa o návrh PCB (dosiek plošných spojov), ktoré by boli v robotovi, resp. plavákoch. Mali by byť postavené na STM mikrokontroléroch, ale v zásade sa nejaké limity nekladú. Dosky by mali riešiť distribúciu energie z batérie do ďalších zariadení, mali by byť modulárne prispôsobené, aby sa tam dali pripojiť rôzne zariadenia a mohli slúžiť ako rozvádzač energie a zároveň dát, keďže je náš robot univerzálna platforma pripravená na širokú škálu aplikácií. 
    

Požiadavky

Mal by vedieť:
 • Kresliť PCB.
 • Programovať mikrokontroléry (jazyk C).
 • Mať nejakú prax s výrobou PCB, osadzovanie súčiastok a spájkovanie.
 • A hlavne mať chuť na nové technické výzvy. 
 

Forma spolupráce

Dohoda o brigádnickej práci študenta (časovo podľa dohody)

Pracovné ohodnotenie

V závislosti od skúseností

Miesto výkonu práce

Bratislava Ružinov

Mechatronik

O startupe

Úlohou YourLOX je zvyšovať dostupnosť športových pomôcok priamo na ihriskách, plážach a oddychových verejných priestranstvách.
      

Kontaktná osoba

Patrik Dolinský
+421 903 373 350
       

Viac o startupe


Pracovná náplň

Vývoj kontrolnej jednotky pre LOXy (smart skrinky) v spolupráci s profesionálmi z PrusaLabs (hardvérového akcelerátora).
     

Viac o náplni práce 

Cieľom projektu je návrh technologického riešenia a vytvorenie prototypu elektrického obvodu obsahujúceho mikropočítačovú riadiacu jednotku (ďalej len CU) ovládajúcu elektrické zámky podľa pokynov od externého zdroja (vzdialený server alebo mobilný telefón). Zadanie abstrahuje od fungovania serverového kódu alebo mobilnej aplikácie, avšak CU by mala byť pripravená implementovať komunikáciu cez protokol MQTT s ľubovoľným serverom a zároveň byť schopná prijať a odpovedať na požiadavku odoslanú pomocou technológie Bluetooth (prípadne BLE) v ľubovoľnom rozsahu. Súčasťou zadania je aj otestovanie týchto dvoch spôsobov komunikácie s cieľom otvoriť zámok na pokyn externého zdroja. Celá obvodová sústava by mala byť prispôsobená na napájanie zo solárneho panelu a/alebo batérie, ktorých navrhnuté alternatívy by mali byť súčasťou výstupu tiež.

Výstupom projektu má byť technická dokumentácia k technológii a funkčný prototyp. 

     

Kľúčové charakteristiky riešenia

 • dostatočne výkonný mikropočítač ovládaný pomocou MQTT a Bluetooth
  • referenčne môže byť použité Arduino a jeho deriváty
 • pripojenie do internetovej siete pomocou 3G/4G, nie Wi-Fi
  • prípadne inej WAN technológie, napr.: LoRaWAN, NB-IoT
 • nízka spotreba z dôvodu obmedzených možností napájania
 • stabilita v prípade porúch, výpadku spojenia, elektrickej záťaže a schopnosť automatického zotavenia sa
  • reštart v určitých intervaloch alebo v detekovaných chybových stavoch
 • schopnosť (pravidelne) informovať externý zdroj o stave zámku (zamknutý/nezamknutý) a batérie
 • dostatočné zabezpečenie komunikácie MQTT/Bluetooth
  • súčasťou výstupu môže byť funkčný návrh a implementácia komunikačného protokolu pomocou týchto technológií, resp. použitie/upravenie existujúceho štandardizovaného modelu

     

Forma spolupráce & pracovné ohodnotenie

Na výber sú dve možnosti:

 1. project based za finančnú odmenu
 2. dlhodobá spolupráca aspoň 4 roky s nárokom na podiel vo firme.

Predpokladaný počet hodín práce za mesiac: 100 až 160 hodín

    

Miesto výkonu práce

Praha

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný