Startup Allyflux hľadá šikovného UX/UI web dizajnéra!

O startupe

Allyflux je inovatívna platforma, ktorá vytvára unikátny priestor pre optimalizáciu interakcií medzi digitálnymi agentúrami a ich klientami. Naším cieľom je spojiť know-how v oblasti efektívneho výberu profesionálnych agentúr s nástrojmi pre jednoduchšiu a plynulejšiu spoluprácu oboch strán.

Platforma umožňuje klientom rýchlo a jednoducho nájsť vhodné agentúry, agentúram zasa demonštrovať svoju profesionalitu, rozšíriť klientelu a zlepšiť retenciu klientov.

Startup sa momentálne nachádza v počiatočnej fáze, práve sa zaoberáme vývojom MVP. Aktuálne hľadáme človeka, ktorý by sa zapojil do nášho projektu a pomohol nám s dizajnom našej webovej platformy.

Kontaktná osoba

Andrei Yakuta

email: andrei.yakuta@allyflux.com

viac o startupe


Pracovná náplň

 • návrh dizajnových riešení vo Figme
 • tvorba grafických a štylistických prvkov pre web
 • zlepšovanie použiteľnosti webu

Požiadavky

 • dobrá znalosť nástrojov Figma a Adobe Photoshop
 • znalosť princípov tvorby webových stránok a adaptívnych verzií webu
 • schopnosť navrhnúť dizajn od nuly podľa požiadaviek
 • chuť učiť sa nové veci
 • komunikátivnosť a schopnosť pracovať v tíme
 • kreatívny prístup pri riešení úloh
 • anglický jazyk na úrovni B1+
 • portfólio je výhodou (vhodné sú akékoľvek projekty - vzdelávacie, osobné atď.)

Forma spolupráce

Podiel v spoločnosti, po rozbehnutí startupu ponúkame možnosť pracovného pomeru.
Minimálny počet hodín týždenne: 10

Miesto výkonu práce

Online.

Dátum zverejnenia: 25.4.2024

Obchodný zástupca

O startupe

SIAT s.r.o. je 3-ročná spoločnosť, ktorá začala podnikanie na poli zákazkovej 3D tlače a zákazkového konštruovania jednoúčelových strojov, nástrojov a prípravkov. Momentálne spoločnosť vyvinula a uviedla začiatkom roka 2023 na trh vlastný produkt, ultrazvukový detektor na vyhľadávanie únikov stlačeného vzduchu, plynov a vákua KRYPTON-PRO. Detektor má zásadný vplyv na úspory na energiách vo výrobných podnikoch, ktoré vďaka tomuto inštrumentu dokážu ušetriť až desaťtisíce € ročne a znižovať tvorbu uhlíkovej stopy v desiatkach ton. SIAT v tomto roku expandoval aj na Český trh. Detektor získal viacero ocenení ako startup s najväčším prínosom pre spoločnosť, či cenu BMW za trvalú neudržateľnosť.

Kontaktná osoba

Adam Bartoš

tel.: +421 910 566 573

mail: bartos@siat.tech

viac o startupe


Pracovná náplň

Vyhladávanie zákazníkov: Obchodný zástupca by mal aktívne hľadať nových zákazníkov alebo klientov pre naše produkty a služby.

Predstavovanie produktov alebo služieb: Zástupca by mal mať dobrý povinný prehľad o našich produktoch a službách, ktoré naša spoločnosť ponúka, a by mal byť schopný ich overiť a predstaviť zákazníkom.

Rozvíjanie vzťahov: Budovanie a udržiavanie pozitívnych vzťahov so zákazníkmi je kľúčovou súčasťou práce obchodného zástupcu. To zahŕňa aj počúvanie potrieb a problémov zákazníkov a snaženie sa ich riešiť.

Správa a sledovanie objednávok: Zástupca môže byť zodpovedný za správu objednávok a zabezpečenie, aby boli vybavené včas a presne.

Analýza trhu: Sledovanie konkurencie a aktuálnych trhových trendov je dôležitou súčasťou práce obchodného zástupcu. Tieto informácie môžu pomôcť pri formulovaní stratégií a prispôsobovaní ponuky spoločnosti.

Pracovanie s cieľmi: Obchodný zástupca má stanovené kvantitatívne ciele týkajúce sa predaja alebo získavania nových klientov, ktoré musí dosiahnuť.

Prezentácie a vyjednávanie: V niektorých prípadoch môže byť obchodný zástupca povinný vykonávať prezentácie svojich produktov alebo služieb a vyjednávať obchodné dohody.

Reportovanie: Môže byť potrebné pravidelne poskytovať správy o svojich aktivitách a výsledkoch nadriadeným alebo manažmentu spoločnosti.

Sledovanie platobnej disciplíny: Niektorí obchodní zástupcovia sa musia starostlivo sledovať platobnej disciplíny zákazníkov a riešiť neplatené faktúry.

Požiadavky

 • bez špeciálnej požiadavky na vzdelanie
 • skúsenosti v obchodnom zastupovaní výhodou
 • dobré komunikačné schopnosti
 • vytrvalosť, dôverčivosť, presvedčivá argumentácia a vyjednávanie
 • sebavedomosť a schopnosť rýchlo reagovať na zmeny, výzvy
 • schopnosť plánovať si čas (zástupca musí efektívne riadiť svoj čas medzi rôznymi zákazníkmi a úlohami)
 • analytické a jazykové schopnosti výhodou
 • dodržiavanie obchodných etík
 • vlastné auto na presuny k zákazníkom výhodou

Forma spolupráce

Kontraktor, živnostník, stážista. (predpokladaný počet hodín mesačne: 40-80)

Pracovné ohodnotenie

Finančné ohodnotenie, know-how, skúsenosti v oblasti vývoja-výroby a predaja špecifických výrobkov.

Miesto výkonu práce

Online, prípadne porady v inkubátore.

Embedded programátor

O startupe

SIAT s.r.o. je 3-ročná spoločnosť, ktorá začala podnikanie na poli zákazkovej 3D tlače a zákazkového konštruovania jednoúčelových strojov, nástrojov a prípravkov. Momentálne spoločnosť vyvinula a uviedla začiatkom roka 2023 na trh vlastný produkt, ultrazvukový detektor na vyhľadávanie únikov stlačeného vzduchu, plynov a vákua KRYPTON-PRO. Detektor má zásadný vplyv na úspory na energiách vo výrobných podnikoch, ktoré vďaka tomuto inštrumentu dokážu ušetriť až desaťtisíce € ročne a znižovať tvorbu uhlíkovej stopy v desiatkach ton. SIAT v tomto roku expandoval aj na Český trh. Detektor získal viacero ocenení ako startup s najväčším prínosom pre spoločnosť, či cenu BMW za trvalú neudržateľnosť.

Kontaktná osoba

Adam Bartoš

tel.: +421 910 566 573

mail: bartos@siat.tech

viac o startupe


Pracovná náplň

Návrh a vývoj softvéru.

Programovanie v jazykoch C/C++.

Ovládanie hardvéru ako sú senzory, čipy, displeje a ďalšie.

Optimalizácia a ladenie kódu.

Vývojové prostredie: S použitím vývojových prostredí a nástrojov na vývoj softvéru pre embedded systémy, ako sú IDE (Integrated Development Environment), kompilátory a debuggovacie nástroje.

Testovanie a verifikácia: Embedded programátor musí testovať svoj softvér na správne fungovanie a overiť, že splňuje požiadavky. To zahŕňa testovanie na rôznych úrovniach, vrátane jednotkových testov, integračných testov a systémových testov.

Riadenie konfigurácie: Správa zdrojového kódu, verzií a konfigurácií.

Bezpečnostné hľadiská: V závislosti od aplikácie embedded systému je dôležité zabezpečiť, aby softvér bol odolný voči hrozbám a mohol chrániť dôležité údaje alebo operácie.

Dokumentácia: Embedded programátori musia často vytvárať dokumentáciu kódu a jeho funkcií pre interné aj externé použitie.

Spolupráca s hardvérovými inžiniermi.

Požiadavky

 • vzdelanie: stredné, bakalárske alebo vyššie v počítačovej vede, elektrotechnike, informatike alebo príbuznom technickom odbore
 • silné znalosti programovania v jazykoch C a C++ sú nevyhnutné
 • znalosť architektúr mikrokontrolérov
 • schopnosť programovať a konfigurovať hardvérové periférie a rozhrania, ako sú GPIO, UART, SPI, I2C, ADC
 • znalosť operačných systémov pre embedded systémy, ako je FreeRTOS, µC/OS, alebo vlastné jednoduché kernely je výhodou
 • predchádzajúce skúsenosti v oblasti embedded programovania môžu byť veľkou výhodou
 • schopnosť efektívne komunikovať s inými členmi tímu, inžiniermi hardvéru a manažmentom je dôležitá
 • schopnosť rýchlo identifikovať a riešiť problémy v embedded systémoch je kritická
 • schopnosť analyzovať technické problémy a vyvinúť efektívne riešenia
 • schopnosť pracovať samostatne, riešiť problémy a byť iniciatívny v rámci projektu je výhodou
 • dokumentácia: schopnosť písať a udržiavať dokumentáciu pre softvér a systém

Forma spolupráce

Kontraktor, živnostník, stážista. (predpokladaný počet hodín mesačne: 40-80)

Pracovné ohodnotenie

Finančné ohodnotenie, know-how, skúsenosti v oblasti vývoja-výroby a predaja špecifických výrobkov.

Miesto výkonu práce

Online.

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný