Tomáš je odborným garantom pre informačné technológie pre BIM asosiáciu Slovensko. Našim startupom vie poradiť v oblasti Building Information Modelling, 4D, 5D Construction management a vie tiež pomôcť s efektívnym plánovaním výstavby.

Aktívne pracuje v organizáciách, ako sú BIM asociácia Slovensko, kde je odborným garantom pre informačné technológie, EU BIM Task Grop, v ktorej sa venuje implementácii BIM do verejného obstarávania a v organizácii CEN 442 BIM je členom technickej normalizácie v oblasti 442 BIM, European Comitee for Standardization.

Oblasti mentoringu

  • best practices (zabezpečenie odborníkov so špecializáciou v oblasti BIM, resp. projektantov, zhotoviteľov, dodávateľov softvérov, dodávateľov stavebných prvkov a materiálov),
  • pomoc s implementáciou BIM do ateliérov, resp. stavebných firiem,
  • odborné technické konzultácie (z jednotlivých technických odborov, napr. stavebníctvo, informačné technológie, časopriestorové analýzy výstavby, dynamické finančné a nákladové plnenie).

 

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný