Best practices, odborné technické konzultácie

Tomáš je odborným garantom pre informačné technológie pre BIM asosiáciu Slovensko. Venuje sa Building Information Modelling – BIM, 4D, 5D Construction management, efektívne plánovanie výstavby, vzdelanie – phd v oblasti BIM – construction management, aktívna práca v organizáciách ako sú BIM asociácia Slovensko – odborný garant pre informačné technológie, Slovensko, EU BIM Task Grop – člen, implementácia BIM do verejného obstarávania, Brusel, CEN 442 BIM – člen technickej normalizácie v oblasti 442 BIM, European Comitee for Standardization, Brusel.

OBLASTI MENTORINGU

  • Best practices - zabezpečenie odborníkov so špecializáciou v oblasti BIM (projektanti, zhotovitelia, dodávatelia softvérov, dodávatelia stavebných prvkov a materiálov
  • Pomoc s implementáciou BIM do ateliérov, resp. stavebných firiem
  • Odborné technické konzultácie – z jednotlivých technických odborov, napr.:stavebníctvo, informačné technológie, časopriestorové analýzy výstavby, dynamické finančné a nákladové plnenie

 

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný