Financie, controlling, leadership

Venuje sa nastavovaniu a optimalizácií finančných a administratívnych procesov (back-office: HR, financie, logistika ...), zakladaniu a rozvoju firiem (business development), finančnému riadeniu firiem (controlling), výberu a motivácií ľudí (leadership).
„Pôsobím vo firme DOZEN, ktorá sa venuje nastavovaniu a optimalizácii interných procesov malých a stredných firiem a bezproblémovej generačnej výmene v rodinných firmách. Okrem tejto firmy som na Slovensku zakladal Sony, Nike a DSSI (nábor zamestnancov a ich motivácia, nastavovanie finančných a administratívnych procesov), transformoval som Slovenskú poštu š.p. na štátnu akciovú spoločnosť (včítane zmeny organizácie práce, implementácie účtovného programu SAP, a preceneniu majetku napr. 1500 nehnuteľností počas 4 mesiacov) a optimalizoval finančné a nákupné procesy v spoločnostiach Accenture a Kone (zvyšovanie výnosov, efektivity práce, spokojnosti zamestnancov aj klientov, optimálne využívanie zdrojov).“

OBLASTI MENTORINGU
  • Vytvorenie a rozvoj start-up firmy – všetko, čo je nutné vedieť pred, počas aj po založení firmy: legislatívny rámec, smernice, ako nastaviť procesy a ako ich kontrolovať, ako strategicky myslieť, ako neskončiť do 2 rokov po začatí (čo končí 80% nových podnikov)
  • Manažment firmy – výber, riadenie a motivácia vlastná aj kolegov, finančné riadenie a plánovanie, riadenie rizík, prevencia proti neplatičom, ...
  • Financie v podnikaní – finančná gramotnosť, vhodné finančné plánovanie, kontrola a riadenie, ako nastaviť štatutárne a manažérske účtovníctvo tak, aby bolo podporou biznisu a nie jeho brzdou, ako a kde získať vhodné (dlhodobé) zdroje, ako si urobiť z peňazí svojich priateľov, nie cieľ
  • Obchod – správna kalkulácia predajných cien, optimalizácia nákupných cien, nové metódy zvyšovania predaja
  • Personalistika – ako vybrať správnych ľudí na správne miesta,  správne nastavenie pracovných  pozícií, správny zdroj kandidátov, správne motivačné ohodnotenie zamestnancov,  motivácia zamestnancov, rozvoj zamestnancov a ich udržanie vo firme
  • Soft skills –prezentačné zručnosti, logické a strategické myslenie, komunikácia
Finančný manažment by mal byť súčasťou každého podnikania

Finančný manažment by mal byť súčasťou každého podnikania

„O peniaze (nielen v podnikaní) ide až v prvom rade.“ Podnikanie sa definuje ako sústavná opakovaná činnosť za účelom dosahovania zisku, ktorý sa meria peniazmi. Každá činnosť podniku je spojená s peniazmi (založenie, prevádzka, ukončenie podnikania).

Čítať viac

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný