Peter sa venuje nastavovaniu a optimalizácií finančných a administratívnych procesov, zakladaniu a rozvoju firiem, finančnému riadeniu firiem a výberu a motivácií ľudí.

Pôsobí vo firme DOZEN, ktorá sa venuje nastavovaniu a optimalizácii interných procesov malých a stredných firiem a bezproblémovej generačnej výmene v rodinných firmách. Okrem tejto firmy zakladal na Slovensku Sony, Nike a DSSI (nábor zamestnancov a ich motivácia, nastavovanie finančných a administratívnych procesov), transformoval Slovenskú poštu š.p. na štátnu akciovú spoločnosť (včítane zmeny organizácie práce, implementácie účtovného programu SAP, a preceneniu majetku napr. 1500 nehnuteľností počas 4 mesiacov) a optimalizoval finančné a nákupné procesy v spoločnostiach Accenture a Kone (zvyšovanie výnosov, efektivity práce, spokojnosti zamestnancov aj klientov, optimálne využívanie zdrojov).

Oblasti mentoringu

  • vytvorenie a rozvoj startup firmy (všetko, čo je nutné vedieť pred, počas aj po založení firmy, legislatívny rámec, smernice, ako nastaviť procesy a ako ich kontrolovať, ako strategicky myslieť, ako neskončiť do 2 rokov po začatí podnikania),
  • manažment firmy (výber, riadenie a motivácia vlastná aj zamestnancov, finančné riadenie a plánovanie, riadenie rizík, prevencia proti neplatičom),
  • financie v podnikaní (finančná gramotnosť, vhodné finančné plánovanie, kontrola a riadenie, ako nastaviť štatutárne a manažérske účtovníctvo, ako a kde získať vhodné dlhodobé zdroje),
  • obchod (správna kalkulácia predajných cien, optimalizácia nákupných cien, nové metódy zvyšovania predaja),
  • personalistika (ako vybrať správnych ľudí na správne miesta, nastavenie pracovných pozícií, vhodný zdroj kandidátov, motivačné ohodnotenie zamestnancov, motivácia zamestnancov, rozvoj zamestnancov a ich udržanie vo firme),
  • soft skills (prezentačné zručnosti, logické a strategické myslenie, komunikácia).

Články od Petra Andrišina pre InQb

Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti sa môže týkať aj vás!

Boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti sa môže týkať aj vás!

Opatrenia v boji proti praniu špinavých peňazí nie sú iba formalitou. Okruh tzv. povinných osôb, ktorých sa táto problematika týka, sa na Slovensku v roku 2022 zväčšil. Zistite, či medzi nich patríte aj vy.

Čítať viac

Finančný manažment by mal byť súčasťou každého podnikania

Finančný manažment by mal byť súčasťou každého podnikania

Podnikanie sa definuje ako sústavná opakovaná činnosť za účelom dosahovania zisku, ktorý sa meria peniazmi. Každá činnosť podniku je spojená s peniazmi (založenie, prevádzka, ukončenie podnikania).

Čítať viac

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný