Peter sa venuje nastavovaniu a optimalizácií finančných a administratívnych procesov, zakladaniu a rozvoju firiem, finančnému riadeniu firiem a výberu a motivácií ľudí.

Pôsobí vo firme DOZEN, ktorá sa venuje nastavovaniu a optimalizácii interných procesov malých a stredných firiem a bezproblémovej generačnej výmene v rodinných firmách. Okrem tejto firmy zakladal na Slovensku Sony, Nike a DSSI (nábor zamestnancov a ich motivácia, nastavovanie finančných a administratívnych procesov), transformoval Slovenskú poštu š.p. na štátnu akciovú spoločnosť (včítane zmeny organizácie práce, implementácie účtovného programu SAP, a preceneniu majetku napr. 1500 nehnuteľností počas 4 mesiacov) a optimalizoval finančné a nákupné procesy v spoločnostiach Accenture a Kone (zvyšovanie výnosov, efektivity práce, spokojnosti zamestnancov aj klientov, optimálne využívanie zdrojov).

Oblasti mentoringu

  • vytvorenie a rozvoj startup firmy (všetko, čo je nutné vedieť pred, počas aj po založení firmy, legislatívny rámec, smernice, ako nastaviť procesy a ako ich kontrolovať, ako strategicky myslieť, ako neskončiť do 2 rokov po začatí podnikania),
  • manažment firmy (výber, riadenie a motivácia vlastná aj zamestnancov, finančné riadenie a plánovanie, riadenie rizík, prevencia proti neplatičom),
  • financie v podnikaní (finančná gramotnosť, vhodné finančné plánovanie, kontrola a riadenie, ako nastaviť štatutárne a manažérske účtovníctvo, ako a kde získať vhodné dlhodobé zdroje),
  • obchod (správna kalkulácia predajných cien, optimalizácia nákupných cien, nové metódy zvyšovania predaja),
  • personalistika (ako vybrať správnych ľudí na správne miesta, nastavenie pracovných pozícií, vhodný zdroj kandidátov, motivačné ohodnotenie zamestnancov, motivácia zamestnancov, rozvoj zamestnancov a ich udržanie vo firme),
  • soft skills (prezentačné zručnosti, logické a strategické myslenie, komunikácia).

Články od Petra Andrišina pre InQb

Finančný manažment by mal byť súčasťou každého podnikania

Finančný manažment by mal byť súčasťou každého podnikania

„O peniaze (nielen v podnikaní) ide až v prvom rade.“ Podnikanie sa definuje ako sústavná opakovaná činnosť za účelom dosahovania zisku, ktorý sa meria peniazmi. Každá činnosť podniku je spojená s peniazmi (založenie, prevádzka, ukončenie podnikania).

Čítať viac

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný