Marián je riaditeľ Ústavu manažmentu STU a dlhodobo spolupracuje s InQb. Má praktické skúsenosti z podnikania, finančného riadenia podniku a poradenstva v manažmente a podnikaní. Vo výučbe a výskume na STU sa dlhodobo venuje hlavne rozvoju podnikateľských zručností študentov, podnikaniu malých a stredných podnikov a riadeniu inovácií.

Oblasti mentoringu

  • spracovanie a posudzovanie podnikateľského plánu podniku, najmä jeho finančnej časti,
  • pohľad investora na podnikateľský plán,
  • uplatnenie metodiky „Disciplined Entrepreneurship“ v inovačnom podnikaní (autor frameworku - Bill Aulet, M.I.T.),
  • finančná analýza podniku.

Viac o Mariánovi Zajkovi

Doc. Ing. Marián Zajko, PhD., MBA je riaditeľom Ústavu manažmentu STU a zároveň vedie Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania. V súčasnosti vyučuje na FIIT a FEI STU Inovačné podnikanie v IKT, Finančný manažment a Základy manažmentu a podnikania. Má dlhoročné praktické skúsenosti z podnikania, finančného riadenia podniku a poradenstva v manažmente a podnikaní.

Vysokoškolské štúdium absolvoval v roku 1973 na Fakulte riadenia VŠE v Bratislave so špecializáciou na účtovníctvo a informačné technológie. Na danej fakulte pracoval ako odborný asistent a od roku 1983 ako docent na Katedre Automatizovaných systémov riadenia (ASR). Vo výučbe, výskume a publikačnej činnosti sa venoval projektovaniu a implementácii ASR podnikov a v rokoch 1986 až 1990 viedol Katedru ASR na Fakulte riadenia VŠE.

V rokoch 1991 a 1992 absolvoval štúdium Master of Business Administration na US. Business School v Prahe a zároveň podnikal ako konzultant pre IT a manažment. V rokoch 1992 až 2005 pracoval najprv ako konzultant pre IT a manažment v medzinárodnej poradenskej spoločnosti v Prahe a v Bratislave, a neskôr ako prokurista a vedúci útvaru controllingu, účtovníctva, daní a financovania v zahraničnej spoločnosti v Bratislave.

Od roku 2006 nastúpil ako docent na Katedru ekonómie a manažmentu FEI STU, ktorú neskôr viedol. Prednášal a cvičil na FEI a FIIT predmety Riadenie malých a stredných podnikov, Podniková informatika a podnikanie, Finančný manažment, kde široko využíval odborné a manažérske skúsenosti získané v hospodárskej praxi.

Po vzniku Ústavu manažmentu STU v roku 2008 sa stal zástupcom riaditeľa a od roku 2012 riaditeľom tohto ústavu, pričom viedol Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania. Pomáhal budovať Centrum transferu technológií na STU v rokoch 2010 a 2011 na základe skúseností spoločnosti ISIS Innovations na Oxford University.

V súčasnosti prednáša a cvičí na FIIT a FEI STU predmety Inovačné podnikanie v IKT, Finančný manažment a Základy manažmentu a podnikania. Ako vedúci autor publikoval 2 učebnice, 3 zahraničné vedecké monografie a desiatky vedeckých článkov na medzinárodných konferenciách v zahraničí, prevažne z problematiky podnikania a riadenia inovácií. Ako pozvaný autor prednášal v SRN, Holandsku, ČR a v Rusku. Viedol viaceré domáce výskumné projekty a bol partnerom medzinárodných projektov, napr. v rokoch 2017 až 2019 projektu DA-SPACE (Open Innovation to Raise Entrepreneurship Skills and Public Private Partnership in Danube Region).

Od svojho príchodu na STU v roku 2006 úzko spolupracoval s InQb na organizácii podujatí na podporu podnikania ako Global Entrepreneurship Week v SR a Tech Inno Day a posudzoval podnikateľské plány uchádzačov o vstup do InQb.

Marián Zajko - mentor InQbMarián Zajko (vpravo) diskutuje s účastníkmi startupovej súťaže InQb, TECH INNO DAY.

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný