Spoločnosť KREMPASKY s.r.o. je architektonický ateliér so zameraním na navrhovanie trvale udržateľných budov. Ich výsledným produktom sú budovy postavené na základe metód, materiálov a postupov, ktoré nezahŕňajú len budovu ako takú, ale aj samotnú výstavbu a demoláciu. Využívajú pritom ľahko recyklovateľné materiály z blízkeho okolia budovy s čo najnižším ekologickým dopadom. Snažia sa minimalizovať množstvo energie potrebnej k výstavbe a užívaniu budovy.  

http://www.krempasky.eu/