Z viacročnej praxe v architektonickom ateliéri "plus 2 architekti s.r.o." vznikla idea, že pri projektovaní interiérov je možné prepojiť estetiku a netradičný dizajn, pri výrobe nábytkov s možnosťami nových technických riešení povrchových úprav materiálov a vznikla nová inovatívna spoločnosť PlusDesign s.r.o.