Konštrukčná kancelária zameraná na vývoj a konštrukciu pre všeobecné strojníctvo, letecký a automobilový priemysel, vypracovanie pevnostných a kinematických analýz. Komplexný vývoj produktov zahŕňa aj výrobu stereotypov a sériovú výrobu, prípadne personálny leasing v oblasti voľných vývojárskych a konštruktérskych kapacít. 

http://www.tech-construct.sk/