Spoločnosť Solargis, ktorá začínala v InQb pôsobí v oblasti solárnej energie. Na základe dát o počasí a vďaka vyvinutému softvéru predikujú vhodnú pozíciu solárnych panelov. 

https://solargis.com/