SmartHead sú naozaj hlavičky! Vyvinuli online platformu, ktorá umožňuje spoločnostiam bez rozdielu veľkosti a zamerania prezentovať aktivity, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju prostredníctvom svojho profilu CSR a udržateľnosti. Získali mnohé ocenenia doma i v zahraničí.

https://www.besmarthead.com/