Spoločnosť PROROZVOJ, s. r. o., poskytuje  služby v oblati regionálneho rozvoja a tiež sa orientuje na možnosti čerpania finančných prostriedkov z dotačných schém EÚ. Svoju pozornosť sústredia na úspešnú tvorbu stratégií rozvoja územia na lokálnej a regionálnej úrovni. Vytvorili a úspešne prevádzkujú webový portál na tvorbu strategických dokumentov E-PRO (www.obce-epro.sk), ktorý uľahčuje tvorbu strategických dokumentov a prácu s nimi.

https://www.prorozvoj.eu/