Výroba a predaj chemických produktov so zameraním na chemické špeciality, výskum a vývoj v oblasti chémie, chemických technológií, obnoviteľných zdrojov energií a materiálového zhodnocovania priemyselných odpadov, vrátane implementácie nových technológií do praxe.

www.impergam.sk