Projektovanie a dodávka hliníkových konštrukcií okien, dverí, fasád a ľahkých obvodových plášťov, pri aplikovaní najnovších technických trendov v oblasti energetickej náročnosti stavby ako aj materiálových štandardov, pre dosiahnutie vyváženého stavebného celku, ktorý spĺňa všetky aspekty moderných stavieb pre 21. storočie.

http://www.alubautech.eu