Startup AI-MAPS, ktorý donedávna sídlil v našich priestoroch vytvára inteligentné mapové aplikácie, ktoré rozširujú dáta o priestorový rozmer a vizualizujú ich interaktívnou formou. Vďaka tomu je možné robiť správne biznis rozhodnutia v krátkom čase, znížiť náklady a zvýšiť efektivitu. V AI-MAPS sa zameriavajú na projekty v location intelligence, realitách, poľnohospodárstve a vinohradníctve.

http://ai-maps.com/