AerobTec je spoločnosť založená nadšenými vynálezcami v oblasti robotiky a drone technológie s hlbokým vedeckým pozadím a dlhoročnými skúsenosťami v týchto oblastiach. 

https://aerobtec.sk/