Slovenská technická univerzita v Bratislave prezvala na území Slovenska záštitu nad európskou komunitou EIT Manufacturing. Na STU vznikol kontaktný bod pre tútu komunitu - EIT Manufacturing Hub Slovakia, ktorý riadi projektové stredisko STU (rýchly kontakt: eit@stuba.sk).

Univerzitný technologický inkubátor STU je jedným z kontaktných bodov pre celoeurópsku súťaž EIT Jumpstarter, konkrétne pre EIT Manufacturing Jumpstarter. V prípade výberu vašej prihlášky odbornou porotou vás následne od mája do septembra 2022 čakajú vzdelávacie aktivity, workshopy a podporu v rámci rozvoja vašich nápadov získate z rôznych krajín východne, strednej a južnej Európy. Prihláste sa už dnes, najneskôr však do 20. apríla 2022.

EIT Jumpstarter vystrelí tvoj nápad k úspechu

EIT Jumpstarter je unikátný podporný a vzdelávací program v angličtine s odbornými trénermi a skúsenými mentormi. Podporuje inovátorov, aby si poskladali životaschopný biznis model, zvalidovali ho a povzbudzuje k založeniu startupu. 8-mesačný program ponúka zaujímavým a inovatívnym európskym nápadom veľkú podporu v rámci rozvoja nápadu, ale aj prípravou pitch decku na veľké novembrové finále 2022, kde víťazov čakajú aj skvelé finančné ceny. Čítaj ďalej a dozvieš sa ako bude program a súťaž prebiehať, kto sa môže zapojiť a ako ti môže Univerzitný technologický inkubátor STU pomôcť . 

Priebeh EIT Jumpstarter 2022

Fáza 1 - prečítaj si podmienky: Ak si nestihol náš informačný workshop, ktorý sme absolvovali 29. marca 2022, naštuduj si pred odoslaním prihlášky do EIT Jumpstarter podmienky tohto programu. Nájdeš v nich informácie o tom, akú sú kritériá na vhodného uchádzača, ako bude program prebiehať a jasne definované kategórie súťaže, do ktorých sa môžeš prihlásiť so svojim startupovým nápadom. 

Fáza 2 - vyplň prihlášku: Prihláška je v angličtine a je možné ju poslať už len do 20. apríla 2022 (23:59 CET)! Na uvedenom linku si najprv vytvoríš účet a následne dostaneš na evedený email ďalšie inštrukcie k vyplneniu prihlášky:

PRIHLÁŠKA DO EIT JUMPSTARTER

Prihlášky bude posudzovať medzinárodný tím expertov. Medzi hlavné kritéria bude patriť inovatívnosť nápadu a použité technológie, ako aj na štádium nápadu a zloženie tímu. Celkovo bude v tomto ročníku EIT Jumpstarter vybraných 210 tímov - 30 v každom tematickom okruhu (Health, Food, RawMaterials, Innoenergy, Urban Mobility, Manufacturing, a novinka New European Bauhaus).

Fáza 3 - Bootcamp: Workshopy v Bootcampe v rozsahu cca 15 hodín sa budú konať v mesiacoch máj až jún 2022. Prebiehať budú iba v angličtine, pričom účasť na Bootcampe je povinná. 

Fáza 4: Online Pitch Day - Po absolvovaní Bootcampu bude každý jednotlivec alebo tím prezentovať svoj nápad na online Pitch Day- prezentáciu bude hodnotiť odborná komisia príslušnej EIT komunity. Na základe hodnotenia poroty bude vybraných 105 nápadov - 15 z každej komunity, ktoré postúpia v súťaži EIT Jumpstarter ďalej. 

Fáza 5: Local Joint Training: Táto časť je najdôležitejšia, pretože ti najviac pomôže rozvinúť nápad, zvalidovať ho, vyriešiť všetky problémy, na ktorých je podnikateľská myšlienka zaseknutá. Smerovať budeš k založeniu firmy. Prebiehať bude od júla do septembra 2022 a účasť na tréningoch je povinná. Výsledkom tejto fázy bude aj podnikateľský plán, ktorý posúdi medzinárodná odborná porota a prebehne opäť selekcia - tí najlepší sa dostanú až na Grand finále

Fáza 6: Grand finále: Bude sa konať v novembri 2022. A výhry? Tie sú naozaj zaujímavé: 1. miesto: 10 000 €, 2. miesto: 7 000 €, 3. miesto: 5 000€. Tak poď do toho!

Malá ochutnávka z EIT Jumpstarter z minulého roka:

Kto sa môže zapojiť do EIT Jumpstarter

EIT Jumpstarter je vhodný pre každého jednotlivca alebo tím s inovatívnym podnikateľským nápadom, s ktorým zatiaľ nepodniká a v rámci ktorého nemá založenú firmu. Oblasti, ktoré hľadáme sú healthcare, agri-food, raw materials, energy, urban mobility, manufacturing. Výzva na prihlásenie je otvorená pre občanov krajín EIT RIS (Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Albánsko, Turecko, Guadeloupe, Francúzska Guiana, Réunion, Martinik, Mayotte a Saint-Martin (Francúzsko), Azory a Madeira (Portugalsko), a Kanárske otrovy (Španielsko)).

Vyzývame najmä výskumníkov, univerzitných študentov a výskumné organizácie, ale i skúsených profesionálov a odborníkov so záujmom o založenie vlastného startupu.

Nevyhnutná je znalosť angličtiny, keďže celý program bude prebiehať v tomto jazyku. 

Čo je EIT?

Ak ste ešte nepočuli o EIT, radi vám predstavíme základné informácie o tejto iniciatíve a EIT komunitách. EIT (European Institute of Innovation and Technology) je európska iniciatíva pre inovácie a technológie a jej hlavným cieľom je vychovať európske podnikateľské talenty a podporiť rozvoj nových inovatívnych nápadov do úspešných startupov, ktoré zvýšia kvalitu života a životného prostredia, konkurencieschopnosť a ekonomický rast Európy. Všetky činnosti EIT (vrátane súťaže EIT Jumstarter) a podpora podnikateľov prebiehajú v špecializovaných komunitách:

  • EIT Health - misiou EIT Health je akcelerovať podnikanie a inovácie a nájsť riešenia na tri základné výzvy: vyzdnihnúť zdravý životný štýl, podporiť aktívne starnutie, zlepšiť zdravotnú starostlivosť.
  • EIT RawMaterials - je najväčšie konzorcium v sektore surovín na svete s víziou rozvinúť tento sektor ako ťažnú silu Európy. Zjednocuje viac ako 120 partnerov a 300+ projektových partnerov z priemyslu, univerzít a výskumných inštitúcií z viac ako 20 európskych krajín.  
  • EIT Food - vedie globálnu revolúciu v potravinárskych inováciách a výrobe. Cieľom zmeniť spôsob, akým sa potraviny vyrábajú, prepravujú, konzumujú a recyklujú a vytvoriť efektívny sektor, ktorý podporuje udržateľnosť a cirkulárnu bio-ekonomiku. 
  • EIT InnoEnergy - Od mobility k stavebníctvu, od obnoviteľných zdrojov energie po smart úložné riešenia, to sú komerčne atraktívne technológie v rámci snahy o udržateľnú energiu. V tejto komunite sa už investovalo cez 560 milónov eur do viac ako 480 energetických inovácií, ktoré vygenerujú 16 miliárd eur v komerčných príjmoch do roku 2026. 90% startupov z EIT InnoEnergy už spolupracuje so známymi značkami ako  ABB, BMW, EDF, Engie, Tata Steel a Vattenfall.
  • EIT Manufacturing - prepája popredných výrobných aktérov v Európe s cieľom pridať unikátnu hodnotu európskym produktom, procesom a službám a zahájiť vznik konkurencieschopnej a udržateľnej výroby. EIT Manufacturing zakladá inovatívnu komunitu a stavia sieť ekosystémov, kde ľudia nadobudnú zručnosti a nájdu príležitosti  - tu majú inovátori možnosť zaujať investorov a venture capital fondy. Komunita má viac ako 130 členov a partnerov, vrátane kľúčových hráčov v priemysle, univerzity a výskumné inštitúcie. 
  • a EIT Urban Mobility - táto komunita pracuje na posilňovaní pozitívnych zmien a inovácií hodných 21. storočia v spôsobe ako sa ľudia, tovary a odpad premiestňujú v mestách. Iniciatíva sa snaží o zlepšenie kvality života, dekarbonizáciou mobolity a konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Na projekty sú pripravené investície v hodnote 400 miliónov eur (2020-2026).

V prípade nejasností nás kontaktujte: Ing. Martina Mandáková, mandakova@inqb.sk

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný