Veronika Podoláková z FAD STU: Zo školského projektu buduje startup

Veronika Podoláková z FAD STU: Zo školského projektu buduje startup

Školské projekty sú nanič, sťažujú sa tisíce vysokoškolských študentov. Cieľavedomá študentka Fakulty architektúry a dizajnu STU dokazuje, že je na študentovi, ako sa ku svojej kariére postaví a čo si zo školy vezme. Dôležité je nebáť sa vyhľadávať nekomfortné situácie, pretože práve vďaka nim človek rastie. Veronika Podoláková tvorí čističku vody pre domácnosť pod názvom Clarity. Absolvovala náš inkubačný program ŠTART a na záverečnom podujatí Startup Pitch získala druhé miesto! 

Študuješ na Fakulte architektúry a dizajnu STU. Dizajnér musí mať značnú dávku kreativity vždy poruke. Ako by si sa charakterizovala jedným slovom?

Veronika: Otvorená. Prijímam všetko z okolia a nejako to nelinkujem. Stále študujem, čítam si. Rada získavam vedomosti. 

Aké knihy máš rada?

Veronika: Skôr také filozofické a aj také, s ktorými nesúhlasím. Napríklad, naposledy som čítala knižku od Tommasa Campanella, čo bol taliansky filozof. Bolo to náročné čítanie, lebo som s jeho názormi nesúhlasila, no mám pocit, že mi to potom otvára rôzne spektrá rozmýšľania. Dizajnér by mal byť trošku aj psychológom, technikom a umelcom. Hlavne byť empatickým, keďže robíme niečo, čomu majú ľudia porozumieť.

Do inkubátora si sa prihlásila s produktom čističky vody, ktorá zároveň dokáže vytvárať dezinfekciu vďaka diamantovej nanotechnológii bez použitia akýchkoľvek pridaných látok. Poď nám viac predstaviť tvoj projekt.

Veronika: Clarity je produkt určený do domácnosti. Pomocou elektrolýzy odstraňuje polutanty rozpustené vo vode. Dokáže vygenerovať dezinfekciu a čistú vodu bez použitia chemikálií. Čistenie vody prebieha pomocou diamantových elektród. Na základe oxidačných činidiel, ktoré sa tam tvoria, vznikajú dezinfekčné účinky. Mnoho ľudí má kožné problémy a táto technológia poskytuje dezinfekciu, ktorá kožu nevysušuje. Vnútorné komponenty produktu sa nemusia meniť. Pri existujúcich úpravovniach vôd ako je reverzná osmóza alebo pri tých s UV filtrami, treba periodicky vymieňať tieto komponenty. Samotný dizajn čističky by som chcela zhotoviť z ekologického materiálu, napríklad z degradovateľných plastov. Clarity má objem 750 ml a nádobu na dezinfekciu s objemom 100 ml. Za 1 sekundu vznikne 5 ml prečistenej vody. Dezinfekcia vzniká pomalšie, za 1 sekundu iba 1 ml. 

'
(Clarity - čistička vody do domácnosti a výroba dezinfekcie z vody; zdroj: Veronika Podoláková)

Celú technológiu čistenia vody alebo výroby dezinfekcie z vody majú na starosti vedci z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. Ako hodnotíš spoluprácu s fakultou úplne iného zamerania?

Veronika: Vďaka spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky STU som získala prehľad v úplne iných odboroch. Tím Slovak Diamond Group z Ústavu elektroniky a fotoniky FEI STU je veľmi nápomocný, ochotný konzultovať, vysvetľovať. Myslím si, že pracovať na projektoch v spolupráci s inými fakultami je veľmi obohacujúce pre každú stranu. Môže to priniesť skvelé projekty, ktoré budú mať veľký potenciál. Takéto spolupráce by sa mali realizovať častejšie

Tvoj projekt vznikol zo školského zadania v ateliéri s Michalou Lipkovou. 

Veronika: Áno, na projekte Clarity pod vedením Michaly Lipkovej som pracovala dva semestre. Tento zimný semester som sa mu v škole nevenovala, tak som sa prihlásila do inkubačného programu ŠTART v inkubátore STU. Chcela som sa dozvedieť, čo všetko by vyžadovalo reálne uvedenie produktu na trh a vôbec zistenie, či by mal potenciál na ňom uspieť. Zatiaľ som pracovala na prvom prototype a odprezentovala som projekt ako taký pred potenciálnymi investormi.  

Ako vyzerá výroba takéhoto produktu prakticky? 

Veronika: Začala som rešeršovaním a preštudovaním si diamantovej technológie. Potom prišlo na rad navrhovanie, skicovanie a modelovanie v 3D programe Rhinoceros. Ďalej je dôležité prorotypovanie modelu kvôli ergonómií, aby sa s produktom ľahko manipulovalo, aby bol pochopiteľný a praktický. Produkt musí vizuálne komunikovať to, na čo je určený. Jedným z krokov bol u mňa aj dotazník, pomocou ktorého som zisťovala, či ľudia vôbec o problematike znečistenia vody vedia, či je pre nich dôležitá kvalita vody, aké materiály a ovládanie preferujú pri spotrebičoch.  Momentálne pracujem na prvom prototype. Mojou vizuálnou inšpiráciou je kruh. Pôsobí upokojujúco, je považovaný za dokonalý tvar symbolizujúci pôvod života, cyklus a regeneráciu. 


(Clarity - vnútorné komponenty pre aplikáciu technológie; Zdroj: Veronika Podoláková)

Kam chceš svoj projekt posunúť za najbližší rok?

Veronika: Prvá bude registrácia dizajnu a počas letného semestra chcem zrealizovať funkčný prototyp. Postupne plánujem riešiť otázku založenia firmy. Najprv potrebujem počkať na spin-off Slovak Diamond Group, lebo od toho dosť záleží, či získam investora. Pri komunikácii s investormi musíte mať prakticky podložené veci, či to naozaj funguje, aby vedeli, do čoho idú investovať. 

Vnímaš nejaký krok vpred za posledné tri mesiace? 

Veronika: Za tieto 3 mesiace mi inkubačný program ŠTART veľmi pomohol, ukázal mi rôzne perspektívy aj z iných odvetví ako je dizajn a čo všetko potrebujem na to, aby som mohla svoj projekt zrealizovať. Zadania a mentoringy mi presne poskytli tie informácie, ktoré som potrebovala na ďalšie pokračovanie projektu. Otázky biznis plánu, analýzy konkurencie, marketingového a finančného plánu sa v semestrálnych prácach podrobne neriešia, čo je podľa mňa škoda, sú to veľmi dôležité informácie, ktoré v dizajne produktu potrebujeme brať do úvahy.

Čo ťa naučil posledný rok z podnikateľského hľadiska? Čo by si odporučila svojej mladšej verzii?

Veronika: Nebáť sa vyhľadávať nekomfortné situácie, pretože práve to nám pomáha rásť. Život je sínusoida, raz sme hore a raz dole. Je dôležité si dávať priestor rásť. Teraz, keď sme v študentskom živote, môžeme sa zapojiť do rôznych súťaží, môžeme sa prezentovať, stáť sami za sebou. Hlavne sa podporovať a nehľadať na ľuďoch chyby a niečo tejto spoločnosti priniesť. 

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný