Dominik Horváth z adversea: Šťastie praje pripraveným

Dominik Horváth z adversea: Šťastie praje pripraveným

Máte zamestnanca alebo obchodného partnera, ktorého si potrebujete „preklepnúť“? Vďaka adverse media screeningu si môžete preveriť kriminálnu alebo trestnú činnosť fyzických a právnických osôb. O projekte adversea, ktorý vznikol v školských laviciach, sme sa porozprávali s Dominikom Horváthom, absolventom FIIT STU. Dominik je so svojím tímom zároveň členom Univerzitného technologického inkubátora STU.

Dominik Horváth, bývalý študent FIIT STU sa neuspokojí len tak s hocičím. Jeho zvedavosť a nadšenie z IT technológií reflektuje študentský startup adversea, venujúci sa vývoju technológie preverujúcej kriminálne a trestné pozadie osôb na základe verejne dostupných médií. Tento inovatívny nápad Dominik tiež odprezentoval na júnovom podujatí Startup Pitch.

Kto je Dominik Horváth? (motto, záujmy, filozofia, osobnosť)

Mám 24 rokov a som čerstvým absolventom FIIT STU. Úprimne môžem povedať, že som si zámer po strednej škole vybral dobre, lebo informatika ma veľmi baví. Okrem toho však vo voľnom čase cvičím, sledujem motoršport alebo trávim čas s kamarátmi. V poslednom čase som začal s boulderingom, ten mi však zatiaľ veľmi nejde :).

Nemyslím si, že mám v živote nejaké motto, ale za posledné roky sa viac a viac stotožňujem s výrokom “šťastie praje pripraveným“. Z mojej skúsenosti viem, že na veľa vecí musí mať človek aspoň trošku šťastia. Ale pokiaľ nie je schopný využiť príležitosť, ktorá sa mu naskytne, je mu aj to šťastie zbytočné.

Považujem sa za pozitívneho a entuziastického človeka. Myslím si, že moja najsilnejšia stránka je schopnosť nájsť niečo zaujímavé takmer na všetkom. Vďaka tejto vlastnosti sa mi jednoduchšie získavajú informácie o nových veciach a podporuje to moju prirodzenú zvedavosť.

Ako prišiel nápad založiť startup adversea?

Adversea začal ako školský projekt na FIIT STU. Spolu s terajšími kolegami sme pracovali na predmete Tímový projekt na téme, ktorá súvisela s oblasťou adverse media screening. Po skončení predmetu nám náš priradený vedúci, Ing. Richard Marko, PhD., navrhol pokračovať vo vývoji vytvoreného produktu, s čím sme všetci s radosťou súhlasili.

Čo to presne je?

Naše riešenie sa snaží pokryť oblasť adverse media screening-u, čo je v princípe previerka pozadia na základe verejne dostupných médií. V skratke by to malo fungovať takto: Mám zamestnanca alebo klienta, ktorého si chcem preveriť. Cez náš produkt je možné prezerať informácie napísané o danom človeku v článkoch na internete. Predstavme si finstat, ale dáta získavame z internetových článkov.

Ako to funguje?

Adversea pravidelne získava najnovšie internetové články z veľkej časti sveta. Tieto články sú následne spracované procesmi, ktoré sa snažia o extrakciu relevantného materiálu, ako napríklad mená osôb, firiem, kriminálnu aktivitu, geografické miesta a podobne. Tieto informácie formátujeme a zobrazíme používateľovi.

Z čoho si mal najväčšie obavy pred, počas a po dokončení projektu?

Projekt ešte bohužiaľ nie je dokončený :). Ale napríklad pred štartom na projekte mimo školského predmetu bola samozrejme obava z toho, či sa to dá všetko stíhať. Všetci sme totiž nielen študovali, ale aj pracovali v „reálnych” firmách. 

Máš v pláne rozvinúť svoj podnikateľský nápad ďalej?

Určite áno, projekt stále posúvame ďalej, týždeň čo týždeň. Všetci sme zvedaví, kam nás adversea privedie.

Ako sa ti podarilo zlúčiť štúdium s prácou na startupe?

Boli samozrejme týždne, kedy bolo školy príliš veľa a adversea musela ísť na chvíľu bokom. Ale vždy, keď sme mali možnosť na projekte pracovať, venovali sme mu čas a robili pokroky. Ak človek sleduje svoju hranicu vyhorenia a vie si stanoviť priority, zvládnuť sa to dá. Nemôže však očakávať, že mu všetko pôjde na 100 %. Treba tzv. minimalizovať/maximalizovať súčasti bežného života :).

Čo bolo pre teba v tom období najťažšie?

Najťažšie boli chvíle, kedy toho na nás bolo naozaj veľa. Bohužiaľ sa párkrát stalo, že každý z nás mal nával naraz v škole, v práci a aj v adversea. V týchto situáciách viacerí z nás balancovali na spomínanej hrane vyhorenia, kedy je naozaj náročné nestratiť hlavu a pokračovať aspoň v nejakej miere ďalej.

Čo ťa motivovalo pokračovať v projekte?

Kde len začať... Podľa mňa mám obrovské šťastie, že môžem pracovať na tomto projekte. Informatiku a technológie ako také mám veľmi rád, a projekt, kde prakticky môžeme experimentovať s čím chceme, ma náramne baví. Pracujem pri tom s mojimi dobrými kamarátmi, pri ktorých viem, že sa na nich dá vo všetkom spoľahnúť. V neposlednom rade som sa vďaka projektu pozrel do “netechnickej” stránky riadenia startupu, v čom stále vidím moje najväčšie nedostatky a môžem sa vďaka tomu neustále zlepšovať.

Išiel by si do toho znovu?

Určite áno :).

Kde teraz pôsobíš?

Okrem práce na adversea pracujem ako backend vývojár vo firme PWC.

Aké má Dominik Horváth plány do budúcna?

Určite plánujem pokračovať na projekte adversea. Som veľmi zvedavý, kam nás táto cesta ako tím zavedie. Verím tomu, že projekt má veľký potenciál. 

Akú rolu zohrali pri budovaní vášho startupu inkubátory a akcelerátory, ktorých ste sa zúčastnili?

Všetci členovia adversea sme veľmi zdatní v oblastiach technológie a myslím, že túto stránku startupu sme mali pokrytú. Bohužiaľ budovanie startupu je závislé z veľkej časti na veciach, ktoré nesúvisia s technologickou stránkou nášho riešenia - veci ako marketing, financie a podobné záležitosti. Vďaka Univerzitnému technologickému inkubátoru STU máme v tejto oblasti väčší prehľad a máme teda aspoň predstavu, čo a ako funguje.

Autor: Ing. Mgr. Alžbeta Lapšanská

O autorovi

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný