Absolventi FCHPT STU navrhujú automatizovaný skleník do domácností

Absolventi FCHPT STU navrhujú automatizovaný skleník do domácností

Bývate v bytovke a túžite po čerstvej zelenine, ovocí, či kvetoch ako zo záhradky? Alebo nemáte čas, či vhodné podmienky na pestovanie rastlín? Absolventi Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, Trieu Nguyen Hai a Filip Lupták, pracujú na výrobe plne automatizovaného skleníka do domácností, ktorý bude fungovať na základe hydroponického zavlažovania. Ich projekt vyhral prvé miesto na Startup Pitch - záverečnej prezentácii projektov inkubačného programu ŠTART v jarnom kole 2022.

Ahoj, Timo, veľa ľudí prichádza k nám do inkubátora STU s nápadom vytvoriť nejakú aplikáciu, čo je pomerne user-friendly na pochopenie. Váš produkt však budeš musieť vysvetliť. :D

Hydropónia pochádza z gréckych slov hydro a ponos, čiže voda a práca. Je to poľnohospodárska metóda, pri ktorej sa rastliny pestujú v živnom médiu namiesto pôdy. Hydropónia maximalizue priestor, konzervuje vodu, poskytuje vyššiu kvalitu potravín a rastliny vďaka nej rýchlejšie rastú. Hydroponické systémy často fungujú len za pomoci on/off časovačov. Pomocou nami poskytnutého riešenia systém dokáže fungovať aj ako plne automatizovaný bez zásahu človeka. Okrem toho, sme schopný diaľkovo ovládať akčné členy cez aplikáciu, ktoré upravia podmienky prostredia na žiadané veličiny.

Na vašom podnikateľskom projekte si pracoval aj v rámci diplomovej práce. Čo bolo prvé - nápad alebo zadanie záverečnej práce? Ako si sa dostal k tomuto projektu?

S Filipom sme chceli v niečom podnikať, už keď sme boli v prvom ročníku na výške. Filip si po bakalárskom štúdiu vybral pokračovať na biotechnológie a ja som si vybral odbor automatizácia. Tak sa vieme lepšie doplniť v našom projekte, ktorý plánujeme pretvoriť na podnikanie. Zadanie záverečnej práce som si navrhol sám, pretože mi prišlo správne osvojiť si technickú stránku budúceho podnikateľského nápadu a taktiež sa okrajovo venovať svetovej problematike so zdrojmi pitnej vody.

Mali ste počas výšky aj iné podnikateľské nápady? 

Počas výšky len tento jeden, ale chceli by sme sa ďalej rozvíjať v smere chémie a konkrétne vo výrobe kvalitných olejov, keďže to bol náš vyštudovaný odbor a súvisí to aj s našim zavlažovacím systémom, na ktorom sme doteraz pracovali.

Trieu Nguyen Hai a Filip Lupták na Startup Pitch
Trieu Nguyen Hai (vpravo) a Filip Lupták (vľavo) prezentujú svoj projekt na Startup Pitch (Zdroj: Tibor Roszár)

Poďme späť k skleníku. V čom spočíva váš podnikateľský nápad?

Vo svete je veľmi málo firiem, ktoré ponúkajú riešenie pre zavlažovacie systémy a väčšina z nich ponúka riešenie len pre veľké priemyselné plochy. My sa plánujeme sústreďovať viac na skleníky do domácnosti.

Kto je vaša cieľová skupina? 

Našou cieľovou skupinou sú ľudia, ktorí bývajú v bytovkách alebo nechcú klasickú záhradu. Môžu mať svoj plnofunkčný automatizovaný skleník, ktorý funguje spoľahlivo a je ľahko manipulovateľný.  

Na workshope na ChemDay si spomenul, že takéto pestovanie rastlín by mohlo pomôcť krajinám, kde sa ťažko získava kvalitná zelenina a ovocie. Máte plány expanzie aj do týchto krajín?

Európske podnebie je veľmi vhodné na pestovanie rastlín a preto tu skleníky majú menšie využitie. Pre iné typy podnebia sú skleníky obrovským prínosom a možno aj jediným rozumným riešením. Napríklad Saudská Arábia nemá dostatok ornej pôdy a ani klimatické podmienky vhodné na dlhodobo udržateľné pestovanie rastlín pomocou klasických poľnohospodárskych metód.

Skleník s hydroponickým zavlažovaním v Miloslavove
Skleník s hydroponovým zavlažovaním v Miloslavove (zdroj: Trieu Nguyen Hai)

Keď sme už pri zahraničí, nepochádzaš zo Slovenska. Kde si sa narodil a prečo si si vybral pre štúdium práve Slovensko a STU?

Ja som sa narodil vo Vietname a celé detstvo som strávil tam. Hoci je Slovensko teraz mojím domovom, stále mám blízky vzťah k Vietnamu. Každý deň sledujem, čo sa tam deje a viem, aké sú tam podmienky, čo sa týka kvality potravín a zdrojov pitnej vody. Možno sa s našim nápadom raz v budúcnosti dostaneme aj tam. A prečo práve Slovensko, tak to sa musím spýtať ja mojich rodičov. :D STU som si vybral kvôli jej dobrému menu nielen na Slovensku, aj vo svete a asi aj kvôli tomu, že štúdium na nej je bezplatné. 

Tvoja záverečná práca je možno až netradične praktická. Alebo je to na FCHPT pravidlom? 

Študoval som inžinierske štúdium na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky - UAIM. Náš ústav je veľmi progresívny a učitelia sú veľmi otvorení k novým nápadom. Snažia sa čo najviac vyhovieť študentom, ktorí sa chcú vzdelávať a pracovať na sebe. Keď som môjmu školiteľovi Richardom Valovi navrhol tému, ktorou by som sa chcel na diplomovej práci zaoberať, hneď mi to schválil on a následne aj ústav. Som im za to veľmi vďačný.

Hydroponické zavlažovanie rastlín
(Zdroj: Trieu Nguyen Hai)

Miestom výskumu bol skleník v Miloslavove. Akú prácu si v skleníku odviedol? 

S Filipom a mojím školiteľom sme postavili v podstate celý skleník. S tým, že pôvodný skleník bol nefunkčný už dlhší čas, preto sme ho museli kompletne zrenovovať

Váš projekt je dosť multidisciplinárny. Hydropónia je témou z oblasti tvojho štúdia, ale čo také hardvérové a softvérové komponenty, ktoré sú v skleníku využité alebo informácie o samotných rastlinách? 

Informácie o hardvérových a softvérových komponentoch, ako aj informácie o rastlinách, som si musel naštudovať väčšinou sám, keďže to bola moja diplomová práca. Ale keď som narazil na niečo, s čím som si nevedel pomôcť sám, tak mi školiteľ, konzultanti a učitelia na škole vedeli vždy ochotne poradiť a pomôcť. Musím povedať, že som mal obrovské šťastie na ľudí okolo seba.

Prvé miesto Startup Pitcj jarného kola 2022
Moment vyhlásenia prvého miesta na Startup Pitch jarného kola 2022 (Zdroj: Tibor Roszár)

Kam chcete váš podnikateľský projekt posunúť do konca tohto roka? Na čom momentálne pracujete? 

Do konca roka chceme dokončiť prototyp, ktorý by bol funkčný a vzhľadom atraktívny. Momentálne plánujeme spraviť aj mobilnú aplikáciu pre náš systém, zatiaľ máme len webovú stránku, ktorá čaká na spustenie po dokončení prvého prototypu. 

Ako vznikol názov AI?

Chceme používať smart riešenia a AI evokuje v modernom svete Artificial Intelligence (umelá inteligencia). Pre náš prípad je to zároveň Automatic Irrigation (automatické zavlažovanie). Suma sumárov, je to slovná hračka, pre ktorú sme sa rozhodli.

Je niečo, čo ste na ceste k podnikaniu nečakali? Museli ste sa už vysporiadať s nejakými prekážkami? 

Ako každý, kto chce v niečom začať, azda najväčšie útrapy sú financie, potom čas a z času na čas úpadok motivácie, najmä, keď sa nedarí všetko tak, akoby sme si predstavovali. 

Vnímaš nejaký prínos od nás ako od inkubátora STU a z programu ŠTART? 

Skvelá komunita ľudí, pretože aj keď niekto pracuje na úplne odlišnom projekte, tak pohľad na ich snahu, dodáva snahu aj nám. Komunita pôsobí v tomto smere inšpiratívne. :)

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný