Značka a image firmy - ochranná známka v podnikaní

Značka a image firmy - ochranná známka v podnikaní

Utorok 12. decembra sa konali posledné tohtoročné biznis raňajky v našom inkubátore, ktoré sme si vychutnali spolu s teplým čajíkom. Svojou návštevou nás potešilo viacero milých ľudí z Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR).

Ak CVTI SR nepoznáte, v skratke ide o národné informačné centrum pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie. Centrum je nielenže špecializovanou vedeckou knižnicou, ale taktiež sa zameriava na podporu vedy a jej popularizáciu. CVTI SR uskutočňuje množstvo podujatí a aktivít, ktorých cieľom je oboznámiť spoločnosť s výsledkami slovenského výskumu a vývoja. A aby toho nebolo málo, taktiež sa podieľa na realizácii projektov spolufinancovaných zo zdrojov Európskej únie a je vydavateľom vedecko-technického časopisu Quark.

Pán Jaroslav Noskovič z CVTI SR nám prišiel poskytnúť zaujímavé informácie na tému „značka a image firmy“. Na začiatku seminára sme si objasnili aký je rozdiel medzi značkou a tzv. brand identity, resp. identitou značky. To, ako je firma vnímaná verejnosťou a spotrebiteľmi je považované za značku. Brand identity tvoria všetky prvky značky, ktoré firma vytvára, a ktorými sa zároveň firma identifikuje a rozlišuje. Do brand identity môžeme zaradiť logo a meno firmy, dizajn, kultúru, spôsob komunikácie, jazyk, víziu firmy, atď.

Ďalším dôležitým bodom seminára bolo pochopiť čo je myslené pod pojmom ochranná známka, aké má funkcie a aké kroky sú potrebné pri jej registrácii v SR a v zahraničí. Ochranná známka nám nielenže dáva možnosť identifikovať daný produkt alebo službu, ale tiež nám pomáha odlišovať produkty alebo služby od iných a chráni ich vlastníka na trhu. V praxi môžeme nájsť ochranné známky najčastejšie v podobe loga firmy, loga produktu, názvu produktu, atď.

Ako bežní spotrebitelia sa často stretávame pri logách alebo produktoch so symbolmi ® a ™. A vieme čo to naozaj znamená? Symbol ® označuje registrovanú ochrannú známku, naopak symbol ™ neregistrovanú ochrannú známku. Registrovanú ochrannú známku môže používať iba jej majiteľ a nikto iný nemôže svoje produkty alebo služby označovať označením, ktoré je rovnaké alebo podobné danej ochrannej známke. Ak chcete registrovať svoju ochrannú známku, musíte v prvom rade podať prihlášku na náležitý úrad a zaplatiť správny poplatok. Registrácia trvá približne 6-12 mesiacov a po schválení zostáva ochranná známka registrovaná 10 rokov, následne ju je potrebné znova predĺžiť.

Druhú časť prednášky odborne viedol pán PhDr. Ľubomír Kucka, ktorý nám priblížil databázy ochranných známok a ako ich využiť. Po názorných ukážkach databáz a formulárov prebiehala ešte živá diskusia, čomu sa veľmi tešíme.

Dúfame, že sme Vám aj týmto článkom objasnili pár zaujímavých informácií, a my veľmi pekne ďakujeme pánovi Noskovičovi a CVTI SR za prínosnú prednášku a vytvorenie uvoľnenej predvianočnej atmosféry.

Vám, našim verným priaznivcom a čitateľom prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok a dúfame, že nám zostanete verní aj v roku 2018, v ktorom Vás čaká plno nových a zaujímavých hostí a tém.

Vaše Inkubátorky !

O autorovi

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný