Vďaka osobnej skúsenosti s hendikepovanými vytvoril klávesnicu HandCubeKeys!

Vďaka osobnej skúsenosti s hendikepovanými vytvoril klávesnicu HandCubeKeys!

Ľuboš Belavý vymyslel klávesnicu HandCubeKeys pre hendikepovaných. Na jej vývoji pracuje od roku 2010. Aby sa dostal k finálnemu výrobku, vyrobil už 3 prototypy a obetoval nespočetne veľa dní a nocí. Neustále produkt testoval a prispôsoboval požiadavkám tých, ktorí klávesnicu používali.


Motiváciou vytvoriť HandCubeKeys bola aj skutočnosť, že súčasťou Ľubošovej rodiny sú dvaja členovia s telesným a mentálnym hendikepom.

Tak sa nám Ľuboš trošku predstav...
Študoval som na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave, odbor aplikovaná informatika. Po skončení štúdia som začal pracovať v rodinnej firme, kde som sa orientoval na personálne, technické a informačné rozšírenie vedľajšej výroby, so zameraním hlavne na uspokojenie požiadaviek zdravotne postihnutých osôb špeciálnymi pomôckami. Momentálne zodpovedám za výkon vedľajšej činnosti spoločnosti, čo je navrhovanie, vývoj a výroba klávesnice HandCubeKeys pre hendikepovaných ľudí.

Prečo si sa rozhodol vytvoriť takúto klávesnicu?
Môj projekt vznikol približne pred 9 rokmi, myšlienkou bolo vytvoriť iný typ klávesnice ako je bežne dostupný na trhu, a to i na trhu so špeciálnymi klávesnicami. Motiváciou pracovať na tomto projekte bola silná osobná skúsenosť s hendikepovanými ľuďmi, poznanie ich problémov s prácou na PC a spoznanie ich snahy priblížiť sa majoritnej skupine obyvateľstva, komunikovať s okolím, byť v neustálom kontakte so svetom. Táto skupina ľudí má problém pracovať s bežnou PC klávesnicou, ktorá im nevyhovuje ergonomicky, veľkosťou, tvarom prípadne veľkosťou znakov. Hendikepovaní ľudia, ktorí majú deformované prsty alebo majú končatinu bez prstov, prípadne sú bez časti končatiny, majú sťaženú, obmedzenú až nemožnú prácu s bežnou klávesnicou. Pri rôznych typoch kombinovaných postihnutí majú aj zrakové problémy, ktoré tiež sťažujú ich prácu kvôli malým znakom na bežných klávesniciach. A v neposlednom rade je mojou motiváciu i skutočnosť, že súčasťou našej rodiny sú dvaja členovia s telesným a mentálnym hendikepom, ktorí sú hnacím motorom mojej práce. Aj z týchto dôvodov som sa rozhodol daný problém riešiť a to vytvorením úplne novej koncepcie počítačovej klávesnice.

 

„Je pre mňa veľmi dôležité sledovať deti pri jej používaní a vychytávať muchy tak, aby klávesnica bola pre nich ideálnym riešením."

 

Koľko ľudí pracuje momentálne na jej vývoji?
Zo začiatku som na vývoji a výrobe prvých prototypov klávesnice HandCubeKeys pracoval sám. Postupne sa môj tím rozrastal a v súčasnosti na klávesnici pracuje päť ľudí.

Na akom princípe klávesnica funguje? Čo konkrétne dokáže?
Práca s klávesnicou je veľmi jednoduchá. Používateľ nasmeruje svetelný lúč umiestnený na hlave alebo nasmeruje prst so snímačom na konkrétnu klávesu na klávesnici, a tak prenesie daný znak, obrázok do počítača alebo spustí aplikácie, napr. prehliadač, email. Hlavová navigácia alebo snímač na ruke umožňuje užívateľom ovládať klávesnicu HandCubeKeys k počítaču, a tak komunikovať s okolím, rodinou, spojiť sa s priateľmi on-line, vytvárať si dokumenty, editovať textové súbory, surfovať na internete, hrať hry, využívať skype, zapnúť svetlá, rádio alebo televízor, počúvať hudbu, prezerať fotografie. To všetko jednoducho pomocou prsta so snímačom alebo hlavy s použitím svetelného zdroja.
Hlavnou výhodou je, že kocky sú ľubovoľne programovateľné, dostatočne veľké a sú na nich viditeľné písmená, znaky a obrázky. Dá sa ovládať úplne bezdotykovo, či už pomocou hlavy alebo rúk, nôh, dlaní alebo lakťov. Drevené kocky sú na drevenej poschodovej základovej doske uchytené pomocou suchého zipsu, čo umožňuje rýchlo a ľahko zmeniť rozloženie kláves, a tak si vytvárať vlastné typy klávesníc napr.: QWERTY, ABC, čísla, obrázky. A samozrejme, automaticky zabraňuje neželanému opakovaniu znakov.


Klávesnica je určená všetkým vekovým kategóriám, ľuďom s telesným, mentálnym a zrakovým postihnutím.

Kto môže klávesnicu používať?
Klávesnica HandCubeKeys je určená všetkým vekovým kategóriám, ľuďom s telesným, mentálnym a zrakovým postihnutím. Je tiež určená pre starších ľudí alebo aj zdravé deti, ako didaktická pomôcka. Má všestranné využitie, je vhodná najmä pre ľudí, ktorým bežná klávesnica nevyhovuje ergonomicky, veľkosťou, tvarom, prípadne veľkosťou znakov, napr. pre hendikepovaných ľudí s deformovanými prstami alebo končatinami bez prstov, ktorí majú pri bežnej klávesnici sťaženú, obmedzenú až znemožnenú prácu.
Momentálne sa na Slovensku klávesnica používa v rehabilitačných centrách, domovoch dôchodcov, špeciálnych školách, či priamo v domácnostiach. Viacero kusov sa predalo aj do Českej republiky. Jedným z cieľov do budúcna je určite pokryť európsky trh.

Aké máte s tímom plány do budúcnosti?
Našim plánom je najmä začleniť klávesnicu HandCubeKeys do každodenného používania medzi zákazníkov, jej propagácia v cieľových skupinách a expanzia do zahraničia. Pripravujeme spustenie výroby sérií tematických kociek určených napríklad na spoznávanie farieb, zeleniny, ovocia a podobne. Vývoj a výrobu zariadení ku klávesnici HandCubeKeys, ktoré uľahčia prácu danému užívateľovi.


Klávesnica sa momentálne už používa v rehabilitačných centrách, domovoch dôchodcov, špeciálnych školách, či priamo v domácnostiach.

Bol si jedným z výhercov tohtoročného TECH INNO DAY. Ako hodnotíš účasť na súťaži?
Bola to určite dobrá skúsenosť a príležitosť pre porovnanie sa s inými mladými podnikateľmi. Zoznámil som sa so super ľuďmi, získal som zaujímavé kontakty a v neposlednom rade to bolo perfektné PR pre mňa aj pre našu rodinnú firmu. Okolie vníma ceny veľmi pozitívne. I keď sa nejedná priamo o finančnú hodnotu, ale skôr spoločenské ohodnotenie Vašej práce a úsilia.

Ďakujeme!

O autorovi

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný