Študenti Fakulty managementu UK spolupracovali so startupistami

Študenti Fakulty managementu UK spolupracovali so startupistami

Už niekoľko rokov spolupracuje Univerzitný technologický inkubátor STU s Fakultou managementu UK v rámci predmetu Rozvoj podnikania pod vedením vyučujúceho Miloša Mrvu. Cieľom spolupráce je, aby študenti pracovali na reálnych zadaniach startupu a v teréne si vyskúšali, ako napríklad funguje oslovovanie potenciálnych zakazníkov. Pre startupy táto spolupráca prináša pridanú hodnotu, pretože navrhované riešenia môžu vo firme implementovať.

Ako celá spolupráca vyzerá? Na začiatku letného semestra startupy Univerzitného technologického inkubátora odprezentujú svoju činnosť a pripravia si návrhy (zväčša) marketingových zadaní pre študentov. 

Tímy študentov si vyberú startup a pustia sa do práce podľa jeho zadania. Počas semestra priebežne konzultujú svoje výsledky so startupom a na záver semestra slávnostne odprezentujú svoje návrhy pred zástupcami startupov a svojimi spolužiakmi.

Kto participoval na spolupráci tento semester?

Na čom študenti počas tohto semestra pracovali?

Každý startup vytvoril jedno alebo viac zadaní podľa reálnej potreby. Tímy študentov si vybrali zadanie, ktoré sa im najviac páčilo. Medzi najčastejšie okruhy zadaní patrí každoročne vyhľadávanie a oslovovanie potenciálnych zákazníkov, tvorba marketingovej stratégie, analýza konkurencie, návrh kampane a tvorba produktových textov na webe.

Jeden tím tento rok v rámci vyhľadávania a oslovovania potenciálnych zákazníkov oslovil až 100 firiem. Ďalší vytvoril návrh predajného kiosku do veľkoobchodných reťazcov ako Tesco, Lidl, Kaufland, Carrefour. Iný zase navrhol redizajn webu a aj ho stihol so startupom zrealizovať

Čo sa študenti vďaka spolupráci so startupmi naučili?

  • skoordinovať prácu v tíme
  • pracovať s nápadom, ktorý nie je ich vlastný
  • pracovať s neúspechom, prijať ho a snažiť sa pokračovať aj napriek nemu
  • oslovovať CEO veľkých firiem
  • predať seba aj produkt
  • pochopiť, že podnikanie je skvelá práca, do ktorej môže človek vložiť sám seba a byť kreatívnym

Ako hodnotili prácu študentov startupisti?

Väčšina startupov bola veľmi milo prekvapená zo skvelých výsledkov práce študentov, z ich ochoty, plného nasadenia sa do práce. Napríklad, Tibor Zavadil, zakladateľ startupu DigFin, si svoj tím veľmi pochvaloval. Keď mu v polovici semestra odovzdal splnené zadanie, Tibor sa s ním dohodol na ďalšom a tím všetko s plným nasadením vypracoval. 

V prípade záujmu oboch strán môže spolupráca medzi študentmi a startupmi pokračovať aj naďalej, či už formou stáže, brigády alebo dokonca vstupu do startupu. Najdôležitejšie je, že sa študenti venovali činnostiam, ktorých výsledky startupy skutočne potrebujú a teda aj využijú

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný