Spojenie startupov z STU a študentov manažmentu UK prináša výborné výsledky!

Spojenie startupov z STU a študentov manažmentu UK prináša výborné výsledky!

Minulý rok sme odštartovali pilotný projekt priamej spolupráce študentov manažmentu Univerzity Komenského s firmami inkubátora STU a pozitívne ohlasy nás motivovali projekt zopakovať aj tento rok. Vyspovedali sme nielen Miloša Mrvu, garanta projektu za Fakultu managementu Univerzity Komenského, ale aj zúčastnené startupy a študentov.

V článku zistíš:

  • prečo sme sa pustili do spolupráce,
  • aká je ambícia projektu študentov a startupov,
  • ako prebieha,
  • akú pridanú hodnotu prinášame študentom aj startupom,
  • ako sme sa vysporiadali so zásahom pandémie do projektu,
  • ako hodnotia spoluprácu samotní študenti a firmy z inkubátora.


Kedy vznikol nápad prepojiť študentov FM UK užšie s podnikateľskou praxou?
 
Nápad vznikol asi 3 roky dozadu, keď sme u nás otvárali novú špecializáciu Podnikanie pre študentov tretieho ročníka. Našim cieľom bolo vhodne vytvoriť štruktúru predmetov tak, aby vznikli predmety, ktoré poskytnú teoretické východiská a tiež predmety, ktoré sú viac aplikačné a prepojené na prax. Predmet Podpora rozvoja podnikania je práve ten prakticky zameraný typ predmetu.

A prečo sa spojil predmet Podpora rozvoja podnikania práve s inkubátorom STU?
Už v minulosti som spolupracoval s Univerzitným technologickým inkubátorom InQb a bola to vždy veľmi príjemná spolupráca, tak to bola jasná voľba. Vždy sa mi na tejto spolupráci páčilo to prepojenie technikov a manažérov, ktoré je nevyhnutné pre fungovanie väčšiny úspešných podnikateľských nápadov.

Ako sa spolupráca s inkubátorom vyvíjala?
Prvý rok sa študenti oboznámili s fungovaním inkubátora, stretli sa a diskutovali s firmami a vypočuli si niekoľko success stories. Aj toto bolo prínosné, no nasledujúci rok sme to posunuli s kolegyňami z inkubátora o level vyššie a zapojili sme študentov do priamej spolupráce s firmami. O podnikaní netreba len teoretizovať, ale čo najlepšie ho spoznať a v tomto predmete to chceme docieliť práve tak, že študenti budú participovať na praktických projektoch v začínajúcich startupoch a malých firmách, aby zistili, čo podnikatelia riešia, akým výzvam čelia a podieľať sa na riešení týchto výziev.

S tým sa dá len súhlasiť. Našim cieľom je okrem inkubácie a pomoci startupom tiež prinášať nové kontakty a medziodborové synergie sú krásny bonus.
Presne, myslím si, že za každým podnikateľským úspechom sú zvyčajne dve strany. Tí, čo to vymyslia a zrealizujú - technici a tí, čo to vedia predať a riadiť bežné fungovanie - manažéri, tak aj spolupráca medzi STU a FM UK bola práve o prepojení týchto dvoch svetov. Firmy v inkubátore sú zvyčajne súčasní a bývalí študenti rôznych fakúlt STU a do inkubátora išli so svojimi podnikateľskými nápadmi, často rôznymi technologickými produktami, službami a inováciami. Študenti FM UK zasa disponujú (mali by) vedomosťami z marketingu, financií, podnikania, predaja a iných rôznych oblastí manažmentu. Ideálne spojenie.

O podnikaní netreba len teoretizovať, ale čo najlepšie ho spoznať."


Aké sú ambície tohto projektu?

Ambíciou je možnosť vytvoriť priestor pre bližšiu integráciu technikov a manažérov a dať priestor na vznik nejakej technicko-manažérskej symbiózy. V tomto predmete je treba zladiť štyri rôzne strany. Nielen samotné firmy a študentov, ale aj fakultu a inkubátor, ktorí jednotlivé strany zastrešujú. Ja som v pozícii zástupcu fakulty v úlohe akéhosi mediátora a koordinátora celého procesu, čo je rola, ktorú mám rád. Je krásne vidieť, ako spolupráca funguje, na druhej strane vždy sa objavia problémy, ktoré treba so všetkými stranami odkomunikovať.

Miloš Mrva dohliada na správny priebeh predmetu z home officu.

Ako prebieha samotná spolupráca firiem a študentov?
Firmy zhrnuli zadania pre študentov a tí si na základe ich špecializácie alebo sympatií k projektu vybrali frimu, s ktorou budú spolupracovať. Sú rozdelení do štvorčlenných tímov a na zadaniach pracujú spoločne. Aj to je dôležitá súčasť predmetu, tímová práca. Výhodou je, že zadania firiem sú reálne a veľmi rôznorodé. Od trhových, finančných a marketingových analýz, cez hľadanie potenciálnych partnerov a uplatnenie produktu na trhu, až po prehľad legislatívy a zatraktívnenie prezentácií produktov.

Čo považuješ za pridanú hodnotu?
Za kľúčovú pridanú hodnotu považujem, že študenti majú šancu riešiť praktické úlohy a zlepšiť komunikačné zručnosti. V minulosti dokonca študenti po úspešnej spolupráci naďalej s firmou spolupracovali na komerčnej báze. Firmy zasa majú možnosť dostať k dispozícii nápady "out of the box", získať nestranné pohľady na výzvy ktoré riešia a tiež získať pomoc v otázkach, ktorých majú možno medzery, napríklad marketing, financie, legislatívne otázky, podnikateľské plány alebo na ne pri bežnej operatíve nemajú čas, napríklad prieskumy trhu a rôzne analýzy.

Pandémia koronavírusu zasiahla do našej spolupráce ešte pred prvým osobným stretnutím startupov so študentami a všetko sa presunulo online. Ako to hodnotíš?
Praktické predmety na fakulte sú samozrejme vždy veľká výzva, lebo nikdy neviete ako dopadnú. Niekedy sú očakávania jednotlivých strán nastavené rôzne, niekedy príde eufória z kvalitnej spolupráce, niekedy aj rozčarovanie. Spolu s prechodom na dištančnú formu výuky to bola veľká výzva pre všetky strany, keďže zrazu sme sa stretávali iba vo virtuálnom priestore. Vzájomná komunikácia prebiehala telefonicky, e-mailovo, videohovormi, chatmi a neviem ešte akými ďalšími kanálmi. Som však veľmi rád, že spolupráca kvalitne napredovala aj za nových podmienok, na ktoré sa bolo potrebné rýchlo adaptovať.


Študentky Simona, Zuzana, Diana a Michaela riešia zadanie startupov online.

Miloš, ešte raz vďaka za výbornú spoluprácu aj rozhovor! 

Na názor a prínos projektu prepojenia študentov a startupov sme sa spýtali aj priamych účastníkov.

Študentka Diana Suchánková vyzdvihla kontakt s praxou: Spolupráca s Expandables z inkubátora bola zaujímavá v tom, že po prvýkrát počas nášho štúdia sme sa stretli s tým, že naša práca mala reálny prínos pre prax a konkrétnu reálnu firmu. Nebola to ako obyčajná seminárna práca, ktorú si učiteľ prečíta, ohodnotí a zapadne prachom v šuflíku. Reálne sme mali pocit, že našimi nápadmi môžeme niečo zmeniť a pomôcť. To, čo sme si z takejto osobnej skúsenosti odniesli, určite presahuje efektívnosť klasickej výučby.

Naše startupy tiež spoluprácu ocenili. Dávid z projektu Buildo bol veľmi spokojný: Prekvapil ma profesionálny prístup a kvalita s akou zapojení študenti vypracovali naše zadanie. Výsledky ich práce určite uplatníme aj v praxi. Sú to šikovní ľudia, v živote sa nestratia.

Ďakujeme všetkým zúčastneným študentom, startupistom a firmám za ich zodpovednú spoluprácu a prajeme veľa úspechov!

--------------------

Miloš Mrva

Miloš už viac ako 15 rokov pôsobí na Fakulte managementu UK. Vyučuje predmety, ktoré súvisia s podnikaním. Predmety, ktoré vyučuje, sa snaží čo najviac prepojiť na prax, aby študenti mohli čo najlepšie spoznať, ako podnikanie funguje. Jeho cieľom je ukázať študentom, že podnikanie je zaujímavá možnosť, ako si človek môže zaobstarať svoje živobytie. Sám podniká od roku 2009 v oblasti predaja softvérových riešení pre strojárov a architektov.

O autorovi

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný