Seminár - Plánovanie v podnikaní a finančný rozpočet

Seminár - Plánovanie v podnikaní a finančný rozpočet

V utorok 21.11. k nám, do nášho univerzitného inkubátora, zavítal už po niekoľkýkrát pán Peter Andrišin. Pán Andrišin pôsobí už viac ako 20 rokov v oblasti finančného riadenia a môžete ho poznať aj ako zakladateľa a odborného garanta firmy Dozen. Táto firma poskytuje finančné služby, a taktiež ponúka svojím klientom rôzne druhy školení v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Sme radi, že pán Andrišin prijal naše pozvanie na Seminár, a mohol nám takýmto spôsobom bližšie priblížiť problematiku „plánovanie v podnikaní a finančný rozpočet.“

Na začiatku prednášky sme si ujasnili čo môžeme chápať pod pojmom plán, respektíve podnikateľský plán. Ide vlastne o dokument, ktorý poskytuje významné informácie o aktivitách podniku, jeho výnosoch, nákladoch, výrobe, zamestnancoch, o vyrábanom produkte, službách atď.

Pri zostavovaní podnikateľského plánu je dôležité, aby sme si vedeli odpovedať na 4+1 kľúčových otázok:

  • ČO? - otázka čo? nám odpovedá na to, čo chceme dosiahnuť a odpoveď na danú otázku by mala byť totožná s našim podnikateľským cieľom.
  • KEDY? - táto otázka je pre nás dôležitá z časového hľadiska, konkrétne nám odpovedá na to, v akom časovom horizonte chceme daný stanovaný cieľ dosiahnuť.
  • KTO? - otázka kto? nadväzuje na predchádzajúce dve otázky čo? a kedy? a dáva nám odpoveď na to, kto konkrétne bude daný plán realizovať.
  • AKO? - táto otázka nám odpovedá na to, aké jednotlivé kroky sú potrebné k dosiahnutiu stanoveného plánu.
  • KOĽKO? – pre niektorých podnikateľov kľúčová otázka, odpovedá nám na to, aké veľké množstvo financií potrebujeme k tomu, aby mohol byť náš plán zrealizovaný.

V ďalšej časti prednášky sme si objasnili metódu SIPOC, ktorá sĺúži k popisu podnikových procesov a jej názov je zložený zo začiatočných písmen slov, ktoré hrajú významnú rolu pri tomto popise, resp. S-supplier, I-input, P-process, O-output a C-customer. Pán Andrišin nám taktiež vysvetlil, že je vždy dôležité vedieť, kto je našim zákazníkom a práve jeho oslovovať a prispôsobovať mu naše produkty alebo služby.

Čo nás veľmi teší, tak pre lepšie pochopenie nám pán Andrišin vysvetľoval danú problematiku na konkrétnych príkladoch z bežného života, na ktorých sa nám neraz pozdvihli kútiky úst.

Na konci prednášky bol ako zvyčajne, otvorený priestor na diskusiu a pútavé a zvedavé otázky z publika. Deň v univerzitnom inkubátore pre pána Andrišina týmto neskončil, mohli ste ho opäť zastihnúť v poobedných hodinách v miestach konania Playparku, kde prednášal na tému „ako začať a úspešne podnikať bez peňazí.“

Aj napriek upršanému zimnému počasiu, celá prednáška prebiehala v príjemnej atmosfére, a to aj vďaka dobre naladenému a pozitívnemu hosťovi. Ešte raz ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na Vás opäť pri jednom z našich ďalších podujatí.

Vaše Inkubátorky !

O autorovi

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný