Startup Elang: Keď doštudujeme, je dôležité najmä to, čo ovládame, nie len aký titul máme.

Startup Elang: Keď doštudujeme, je dôležité najmä to, čo ovládame, nie len aký titul máme.

Startup Elang je našou súčasťou od konca minulého roka. Títo študenti FEI STU vyhrali každoročnú školskú súťaž "Z garáže do sveta" so svojou inteligentnou váhou pre rôzne typy sudov v oblasti gastronómie. Následne hneď potom začali svoju púť u nás, v inkubátore STU. :)

V rozhovore zistíš:

  • na akom princípe fungujú inteligentné váhy, na ktorých Elang pracuje,
  • ako zvláda 5-členný tím time manažment,
  • čo ich utvrdilo v tom, že majú svoj nápad ďalej rozvíjať,
  • akú majú víziu,
  • aká je ich konkurencia.

Hneď na úvod, prosím, prezraďte, na akom princípe fungujú vaše váhy.
Naše inteligentné váhy pre tlakové nádoby sú určené pre oblasť gastronómie. Na váhy položíte sud, napríklad pivný alebo akýkoľvek iný, a tým si začnete vytvárať prehľad o aktuálnej, ale aj dlhodobej spotrebe. Ak nemáte čas kontrolovať stav sudu priebežne a on sa medzičasom vyprázdni, dostanete oznámenie prostredníctvom aplikácie. Potom stačí len jednoducho sud vymeniť a nechať naše zariadenie sledovať už ten novovymenený sud. Takto si viete informácie o stave jednotlivých sudov jednoducho kontrolovať pomocou mobilnej aplikácie, s ktorou naše inteligentné váhy komunikujú, ale taktiež pre rýchlu kontrolu stačí, ak budete sledovať display na samotnom zariadení.

Spomenuli ste gastronómiu. Ako dostali študenti FEI STU nápad práve v tejto oblasti?
Prvotný návrh našich váh bol určený na úplne iný typ tlakovej nádoby, no prirodzene pri pohľade naň, sme ho po úprave mohli aplikovať aj na pivný sud. Zároveň sa naša líderka, Anežka, už niekoľko rokov pohybuje v oblasti gastronómie, preto nebolo ťažké riadiť sa jej skúsenosťou. Keďže sme už mali predstavu o tom, ako naše zariadenie zrealizovať, pýtali sme sa najbližších kamarátov a kolegov, čo hovoria na takýto nápad. Následne predstavila Anežka svoju myšlienku manažérom reštaurácie, v ktorej pracuje, ale aj iným majiteľom podnikov v gastronómii. Nápadu boli otvorení, zaujímali sa oň a dávali nám cenné nápady na jeho vylepšenie. To nás postupne utvrdzovalo v tom, že by sme sa mali zapojiť aj do súťaže na FEI STU "Z garáže do sveta", aby sme získali spätnú väzbu aj od poroty, resp. ľudí z praxe, ktorí nás nepoznajú. Výhra v súťaži a následný vstup do inkubátora nás len utvrdili v tom, že máme svoj nápad ďalej rozvíjať.

Smart Devices, názov projektu, s ktorým ste prišli do inkubátora, ste prednedávnom zmenili na Elang. Prečo?
Názov SmartDevices sme si ponechali ešte zo spomínanej súťaže, preto sme s ním aj ďalej fungovali. Prostredníctvom inkubátora sme sa však mali možnosť stretnúť s ľuďmi z rôznych oblastí podnikania a prvý podnet na zmenu mena nám priniesol Michal Hrabovec, ktorý sa s nami veľmi otvorene a kriticky porozprával. Pravdupovediac, dovtedy sme sa nad tým, ako sa voláme, ani nezamýšľali, no treba uznať, že SmartDevices nie je veľmi nápadité, ani kreatívne a viac či menej otrepané. Preto sme sa rozhodli, že sa premenujeme.

Prišli ste k nám ako štvorčlenný tím a ako vieme, všetci ste spolužiaci z FEI STU a študujete odbor Elektronika. Bolo pre vás ťažké rozdeliť si úlohy a určiť, kto bude za čo zodpovedný?
Na FEI STU spolu študujeme už štvrtý rok. Počas štúdia sa každý z nás nejako vyprofiloval, navzájom sme sa spoznali. Zaradiť nás na súčasné "pozície" bolo viac menej prirodzené, ďalej sme už len podľa potreby obmieňali jednotlivé práce, prípadne hľadali nových členov na pomoc s úlohami, ktoré neovládame. Momentálne sme piati. Líderka tímu dohliada nad jednotlivými procesmi a komunikuje v našom mene. Následne máme dvoch ľudí, ktorí pracujú na elektronike a konštrukcii zariadenia, a ďalší dvaja členovia tímu sa venujú finančnej analýze a softvéru.

Predpokladám, že stretnutie piatich členov je časovo náročnejšie, ako zvládate time manažment?
Komunikujeme prevažne online, vytvárame si akýsi rozvrh úloh pomocou taskov, ktoré treba do určitého času splniť. Zároveň sme spolužiaci, takže prirodzene sa aspoň po častiach stretávame v škole, máme približne rovnaké rozvrhy, a preto sa aj naše osobné stretnutia dajú naplánovať relatívne ľahšie. Snažíme sa hovoriť o prioritách, prebrať potrebné úlohy a záležitosti, a zbytočne sa nepozastavovať nad nesúvisiacimi vecami.


Inteligentné váhy, na ktorých Elang pracuje.

Počas pôsobenia u nás ste spoznali aj viacero mentorov. Zmenil váš pohľad na podnikanie alebo samotné váhy práve vplyvom týchto ľudí?
Áno, určite. Najviac nás ovplyvnil Michal Hrabovec, a to nie len našim premenovaním, ale aj priblížením sa zákazníkovi. Paradoxne, aj keď sa Anežka pohybuje v gastronómii dlhší čas, na zákazníka sme mysleli málo. Rovnako pod mentoringom vedúcej inkubátora, Martiny Vavrekovej, ktorá nás pravidelne kontroluje, vedie správnym smerom a poskytuje mentorov z akejkoľvek oblasti, sa náš produkt menil a prispôsoboval veľakrát. Vlastne aj dnes sa ho ešte stále snažíme optimalizovať.

Určite ste už prešli tým, že si ste robili prieskum trhu. Aká je vaša konkurencia?
Našou konkurenciou môže byť už aj obyčajný odhad, čo sa bežne v prevádzkach praktizuje alebo obyčajné váhy pre váženie väčších hmotností. No existuje aj sofistikovanejšia konkurencia ako tieto riešenia. Sú to prevažne zahraničné firmy, ktoré monitorujú stav v tlakových nádobách rôznymi nápaditými formami, vďaka silomeru, monitoringu prietoku, atď.

Čím sa chcete od konkurencie odlíšiť?
V súčasnej situácii sa kontrola obsahu pivných sudov v prevádzkach robí rôznymi spôsobmi, najčastejšie však odhadom alebo prevažovaním na bežných váhach s dostatočnou nosnosťou. Zahraničné firmy ponúkajú síce rôzne riešenia, tie však nevidíme často v prevádzkach na Slovensku a okolitých štátoch. Chceme sa odlíšiť hlavne tým, že prinesieme šikovné riešenie ľahko dostupné aj na Slovensku s jednoduchou aplikáciou pre rýchly prehľad a kontrolu. Chceme priniesť kompaktné zariadenie, ktoré bude slúžiť na konkrétny účel, s ktorým môžete ušetriť svoj čas strávený s manipuláciou so sudmi.

 

Čo hodnotíte zatiaľ ako najťažšie pri rozbiehaní projektu?
Keby sme neboli súčasťou inkubátora, bolo by toho oveľa viac, no ako tím elektronikov sa najviac trápime s finančnými analýzami a cenotvorbou.

Je dôležité mať jasnú víziu a sny. Kde by ste chceli byť o 10 rokov?
O 10 rokov by sme mali radi fungujúcu spoločnosť, ktorá by bola korektná voči sebe, zamestnancom a zákazníkom. Taká, ktorá si zachová svoju transparentnosť a určitú kultúru v nej. Prirodzene by sme chceli, aby sme prosperovali a boli zisku-schopní na zabezpečenie nás a našich zamestnancov s prácou, ktorá nás baví. Chceli by sme sa tiež venovať podobným zariadeniam a systémom, ktoré by vedeli zjednodušiť a zrýchliť bežné činnosti a prácu iným ľuďom. :)

Pravidelne sa zúčastňujete aj našich vzdelávacích podujatí. Paradoxne sa ale často stretávame s tým, že práve študenti si myslia, že nemajú na nič čas…
Je potrebné si ale uvedomiť, že v rámci vyučovania študent prichádza do kontaktu s ľuďmi z praxe len zriedka. Predovšetkým, práve (nielen) študenti technických odborov majú mnohokrát obrovský potenciál podnikať a byť úspešní. Vy na svoje podujatia prinášate množstvo inšpiratívnych ľudí, ktorí hovoria o reálnych skúsenostiach. Práve tie študenti v skriptách často nenájdu, preto je dôležité zaujímať sa vo svojom voľnom čase o takýto typ podujatí a dovzdelávať sa.
Netreba zabúdať, že štúdium na VŠ je dobrovoľné a keď doštudujeme, je dôležité najmä to, čo ovládame, nie len aký titul máme. Preto práve v tomto období, keď sú takéto podujatia ľahko prístupné a častokrát zadarmo, treba využiť každú jednu príležitosť a dozvedieť sa nové informácie priamo od ľudí z praxe.

Elang, ďakujem vám za rozhovor! :)

-----------

Tím Elang
Anežka Železňáková je lídrom tímu, kontroluje a dohliada nad jednotlivými procesmi, zároveň reprezentuje a komunikuje v  mene celého tímu. Sústreďuje sa na zákazníka aplikáciou svojich skúseností z gastronómie. Jakub Vadovský sa sústreďuje na finančnú stránku spoločnosti a softvérové riešenia. So softvérom mu pomáha externý člen Jakub Arendáč, s ktorým sa venuje aplikácii. Rasťo Straka a Vratko Režo pracujú na elektronike a konštrukcii zariadenia. Sú šikovní nadšenci na hardvér, preto celá technická časť produktu je ich zodpovednosťou.

O autorovi

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný