Inkubátor STU sa spojil s FM UK. Študenti riešili reálne problémy startupistov

Inkubátor STU sa spojil s FM UK. Študenti riešili reálne problémy startupistov

Univerzitný technologický inkubátor STU (InQb) už niekoľko rokov spolupracuje s Fakultou managementu Univerzity Komenského. Startupy z inkubátora a študentské tímy z UK pracujú spoločne na reálnych podnikateľských problémoch a spoločne hľadajú riešenia. V letnom semestri 2021 prebehol už 3. ročník spolupráce firiem a študentov v rámci predmetu Podpora rozvoja podnikania.

Do 3. ročníka spolupráce sa zapojilo až 7 startupistov z InQb. Veľmi nás teší, že medzi nimi boli nielen súčasne inkubované projekty, ale aj alumni startupy. Tie už dnes naplno podnikajú, a zapojením sa do projektu chceli získať najmä nové informácie, riešenia a pohľady na svoje produkty a služby.

Z 2-ročného programu INQB sa zapojili Rudolf Husovič (Lodo), Radovan Rakovický (Two Jam), Pavol Michniak (Diamantky), z už aktuálne ukončeného 3-mesačného programu ŠTART Tatiana Pientáková (Spolu proti šikane) a alumnisti Miroslav Reiter (IT Academy a Virtual IT Academy) a Milan Muňko a Jakub Straka (AI MAPS a GO PALL).

zadanie pre študentský tímČasť zadania od GO PALL. Zdroj: z prezentácie študentského tímu FM UK

Ako fungovala spolupráca medzi startupmi v InQb a študentmi z FM UK?

Startupy vytvorili zadania s aktuálnymi potrebami a problémami, s ktorými sa v danej situácii pasovali. Študentské tímy následne pracovali na týchto úlohách.  

Zadania od startupistov boli v skutočnosti veľmi rozmanité, originálne a kreatívne, ako napríklad:

  • analýza konkurenčného prostredia rôznymi metódami,
  • návrh reklamných banerov a vylepšenia na webovej stránke pre jednoduchšiu orientáciu používateľov, návrh reklamných predmetov, tvorba nového loga a reklamného videa,
  • identifikovanie persón a vhodné riešenie predplatného a balíčkov, 
  • vyhodnotenie dát z Google Analytics (študenti dostali aj vzdelávacie videá od samotného podnikateľa pre lepšie pochopenie GA),
  • návrhy ako efektívne kontaktovať a filtrovať zákazníkov a vytvorenie databázy potenciálnych odberateľov,
  • návrh cenovej hladiny produktov na základe analýzy konkurencie,
  • a iné.

Cloudové riešeniaŠtudenti prezentujú možnosti cloudových riešení pre Two Jam. Zdroj: z prezentácie študentského tímu

Každý z podnikateľov usmerňoval počas tohto procesu svoje tímy k vytvoreniu želaného výsledku. Študenti mali možnosť pozrieť sa na skutočné podnikanie, pracovať s reálnymi dátami a vytvoriť riešenie, ktoré bude pravdepodobne aplikované do praxe. Po 9 týždňoch prišli s hodnotnými riešeniami. Výsledky svojich prác poslali študenti “svojim” podnikateľom a následne ich prezentovali aj cez spoločný videohovor cez MS Teams. Na všetkých prezentáciách bolo vidieť snahu a nadšenie študentov. 

Ako hodnotia prácu so študentami samotní startupisti?

Podnikatelia aj samotní študenti si vzájomnú spoluprácu pochvaľovali. Väčšina riešení od študentov FM UK už bola implementovaná do praxe alebo iba v blízkej budúcnosti sa uskutoční.

Radovan Rakovický, leader startupu Two Jam, spolupracoval s 2 študentskými tímami. Každý z tímov mal na starosti vypracovať inú časť zadania. Ich výsledky mu pomohli lepšie a presnejšie nastaviť podmienky pre budúcich zákazníkov na svojej online platforme, ktorú aktuálne vyvíja, či zistiť podmienky internetového platobného systému Paypalu alebo dátových skladov: "Výsledok študentov priniesol cenné informácie ohľadom potrieb našich budúcich zákaznikov (umelcov). Vhodným nastavením otázok v dotazníku, ktorý použili, sme sa od zákazníkov dozvedeli viac informácií, než sme pôvodne požadovali. Taktiež sme vďaka informácií z porovnania existujúcich platforiem nastavili správny monetizačný model s cenami."

Tatiana Pientáková, ktorá založila projekt Spolu proti šikane, taktiež pracovala s 2 študentskými tímami. Vzájomne si ľudsky sadli a aj samotní študenti sa vyslovene "našli" v tomto projekte. Pre Tatianu pripravili navyše aj perfektné promo video a pomohli jej s novým logom, ktoré hneď aj začala používať na svojich sociálnych sieťach. "Spolupráca so študentmi bola pre nás veľkým prínosom. S veľa vecami nám pomohli a zároveň nás tým posunuli o pár krokov dopredu. Komunikáciu hodnotím veľmi pozitívne. Študenti boli veľmi ochotní a hlavne bolo vidieť, že ich to naozaj baví. Som veľmi spokojná :)", hodnotí prácu študentov Tatiana. 

swot analýzaVýsledky vypracovania SWOT analýzy pre projekt Lodo. Zdroj: z prezentácie študentského tímu

Miloš Mrva, vedúci predmetu Podpora rozvoja podnikania na Fakulte managementu Univerzity Komenského, hodnotí spoluprácu nasledovne:

“Veľmi ma teší, že sa nám podarilo nadviazať na formát spolupráce, ktorý sa nám v posledných dvoch rokoch osvedčil. Cieľom predmetu je dať študentom možnosť participovať na praktických rozvojových projektoch reálnych podnikateľov, a tým pádom lepšie porozumieť, aké výzvy začínajúci podnikatelia riešia. Pre podnikateľov je to šanca, ako získať nezávislý a nový pohľad na veci, ktorými sa dennodenne potýkajú. V prípade obojstrannej spokojnosti z takéhoto prepojenia môžu vzniknúť synergické spolupráce aj do budúcnosti.”

Už teraz sa tešíme na 4. ročník v ďalšom letnom semestri, kedy dáme opäť možnosť študentom pracovať na reálnych podnikateľských úlohách našich startupistov. 

O autorovi

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný