CHEMDAY 2019 - podujatie, ktoré prepája univerzitu s praxou!

CHEMDAY 2019 - podujatie, ktoré prepája univerzitu s praxou!

Posledný marcový týždeň sa na pôde Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU konal pracovný veľtrh CHEMDAY. Už druhý rok boli firmy z chemického a potravinárskeho odvetvia prepájané s ich potenciálnymi budúcimi zamestnancami, študentami fakulty. Chémia je neoddeliteľnou súčasťou inovácií a technológií, mnoho priemyselných a potravinárskych odvetví závisí od chemicko-technologického vývoja, a ten bol na podujatí zastúpený práve vystavujúcimi podnikmi.

CHEMDAY 2019
CHEMDAY 2019 (Foto Marek Petrík)

Celé podujatie sa nieslo v duchu troch hesiel: motivácia, spolupráca a pracovné príležitosti. Študenti sa dozvedeli, aké požiadavky sú kladené na ich budúce zamestnanie a v čom sa treba zlepšiť, na čom zapracovať. Zúčastnené podniky ich taktiež oboznámili s pracovnými pozíciami, ktoré sú žiadané na trhu práce, a práve to mohlo študentom z nižších ročníkov pomôcť pri výbere správneho študijného programu. Okrem toho, ponúkali firmy aj možnosť absolvovania odborných stáží alebo pomáhali študentom s návrhom tém na ich bakalárske alebo diplomové práce.

Všetky prezentujúce firmy mali k dispozícii svoj stánok s propagačnými materiálmi. Študenti sa mohli počas celého podujatia presúvať medzi nimi, oslovovať jednotlivé firmy a získavať nové kontakty. Mohli sa tiež zapájať aj do hier a zábavných súťaží. Ani tento ročník nechýbali prezentácie firiem v aulách, dokopy odznelo 24 prednášok.

CHEMDAY 2019
CHEMDAY 2019 (Foto Marek Petrík)

Cieľ, ktorý sme si my, Univerzitný technologický inkubátor STU InQb, dali pred podujatím, sa naplnil nad očakávania. Našli sme tu firmy, ktoré môžu byť do budúcnosti našimi novými partnermi. Bližšie sme spoznali študentov FCHPT a prebudili v nich záujem o spoznávanie aktivít, ktoré InQb už 14 rokov vykonáva.

Ďakujeme organizátorom CHEMDAY a študentom za príležitosť a jedinečnú skúsenosť a veríme, že týmto naša spolupráca nekončí a opäť sa stretneme na podujatí, ktoré aktívne prepája Slovenskú technickú univerzitu s praxou.

Tím InQb!

CHEMDAY 2019
CHEMDAY 2019 (Foto Marek Petrík)

O autorovi

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný