Celoslovenská študentská vedecká konferencia

Celoslovenská študentská vedecká konferencia "Chémia a technológie pre život"

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave organizuje už 21. ročník celoslovenskej študentskej vedeckej konferencie pod názvom „Chémia a technológie pre život“ s medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať na pôde fakulty 6.11.2019.

Študentská vedecká konferencia (ŠVK) predstavuje významnú udalosť na šírenie súčasných vedeckých poznatkov a je aj súťažou tých najlepších vysokoškolákov z oblasti chémie a chemických technológií. Stovky študentov, ktorí vypracovali inovatívne vedecké koncepty, sa stretnú na FCHPT, aby svoje nápady odprezentovali pred odbornou komisiou, viedli s nimi vedecký dialóg a tí najlepší z nich budú ocenení. 

Na konferencii budú prezentované príspevky z rôznych oblastí. A to doslova od A po Ž, teda od Analytickej chémie, cez anorganickú a organickú chémiu, biochémiu, fotochémiu, fyzikálnu chémiu, chemické a environmentálne inžinierstvo, mikrobiológiu, petrochémiu, až po technológiu ochrany Životného prostredia.

Študentská vedecká konferencia je určená hlavne študentom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. V jednotlivých sekciách prebehne aj nesúťažná prehliadka doktorandských prác. Cieľom konferencie je vytvoriť vhodné prostredie pre študentov na prezentáciu výsledkov svojej vedeckej činnosti a oceniť nadpriemerných študentov - najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené. Na zaujímavé finančné a vecné ceny sa študenti môžu tešiť aj vďaka podpore od partnerov podujatia.

V posledných rokoch na ŠVK aktívne prezentuje svoje výsledky viac ako 200 študentov. S výsledkami svojich vedeckých prác oboznamujú prítomné auditórium aj mnohí študenti z iných slovenských a zahraničných univerzít, výskumných ústavov a vedeckých pracovísk. Všetci účastníci konferencie si prehlbujú praktické skúsenosti pri formulovaní vedeckých záverov a pri zovšeobecňovaní výsledkov výskumných prác, učia sa prezentovať dosiahnuté výsledky a tiež seba ako osobnosť. 

Zaujala ťa študentská vedecká konferencia? Príď na FCHPT STU v Bratislave v stredu 6. novembra 2019 a staň sa jej súčasťou.

Pre viac informácií o ŠVK a o možnostiach registrácie navštív stránku www.uiam.sk/svk.

Text a foto vytvoril a dodal tím ŠVK.

O autorovi

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný