10 krokov finančníka Petra Andrišina, ako zostaviť správny finančný plán

10 krokov finančníka Petra Andrišina, ako zostaviť správny finančný plán

Prečo je finančné plánovanie dôležité? Jednoduchá otázka, zložitejšia realizácia. Plán pomáha odhadnúť úspešnosť projektu, predchádzať chybám, zvyšovať efektivitu práce a v neposlednom rade získavať finančné zdroje potrebné pre podnikanie (v čase koronakrízy oveľa viac). Tak čo? Naplánujete si spolu s InQb financie na váš projekt?

V Univerzitnom technologickom inkubátore STU (InQb) pomáhame startupom rásť v začiatočnej fáze ich projektu, v procese testovania aj pri rozbehu a budovaní podnikania. Našich startupistov vzdelávame, organizujeme interné podujatia s mentormi, investormi, podnikateľmi a odborníkmi vo svojom odbore, networkingujeme a prepájame komunitu kreatívcov, technikov a manažérov. Na jednom z našich interných podujatí Káva s mentorom sme si do InQb pozvali vynikajúceho experta na finančné riadenie, Petra Andrišina, externého finančného riaditeľa pre malé a stredné firmy zo spoločnosti Dozen.

Podnikateľský a finančný plán

Na začiatku podnikateľskej cesty, ešte pred naštartovaním vlastného biznisu by si mal každý podnikavec a startupista vypracovať podnikateľský plán, ktorý im bude slúžiť na vnútorné potreby, aby si dokázal zmapovať plánované činnosti. Následne sa môže pustiť do vypracovania finančného plánu. Na čo je dobrý sme uviedli v úvode. V tomto článku vám prezradíme prečo a ako plán zostaviť.

 „Finančný plán prepočítava všetky činnosti uvedené v podnikateľskom pláne na peniaze a je dôležitým merítkom pri získaní peňazí z externých zdrojom,“ hovorí majiteľ spoločnosti Dozen Peter Adrišin. „Pri tvorbe finančného plánu nie je podstatné trafiť sa 100 % do aktivít uvedených v pláne. V prípade problémov riešite iba odchýlku napríklad 30 %, čo je stále lepšie ako riešiť celých 100 % problémov,“ pokračuje Peter Andrišin vo vysvetľovaní.

Peter Andrišin, ktorý vo financiách pôsobí viac ako 28 rokov a je expertom na dosahovanie ziskov zavádzaním, stabilizovaním a zlepšovaním existujúcich procesov odporúča nasledujúcich 10 krokov ako zostaviť  správny finančný plán.

10 praktických a overených krokov Petra Andrišina

  1. Určite si LIMIT pred začiatkom podnikania, koľko peňazí ste ochotní vložiť do podnikania a dodržte ho. Vkladať peniaze do projektu, ktorý nedosiahol očakávané výsledky je plytvanie.

  2. Stanovte si CIEĽ (SMART – špecifický, merateľný, aktuálny, realistický, časovo ohraničený).

  3. Vypracujte si podnikateľský (business) PLÁN. Business plán je textový dokument čo, kedy, kto a ako má robiť, aby ste cieľ dosiahli. Následne ho prevediete do finančného vyjadrenia – finančného plánu (BUDGET) ideálne na kalendárny rok, resp. 12 mesiacov. Zostavený finančný plán nemeňte počas celej doby, na ktorú bol zostavený. Pri zostavovaní ďalšieho budgetu vám ukáže, či ste uvažovali príliš optimisticky alebo konzervatívne. Zmeny v priebehu obdobia zadávajte do FORECASTU (predpokladu), aby ste vedeli aký výsledok dosiahnete na konci roka, a aké dane budete musieť platiť. Plán môžete zostavovať rôznymi postupmi. Hľadaním možných výnosov (vpravo), ku ktorým pripočítate náklady a dane, dostanete možný zisk. Plánovať môžete aj opačným spôsobom (vľavo): určite si koľko peňazí potrebujete, pripočítajte dane a náklady, a získate sumu, ktorú musíte zarobiť. Každý zo spôsobov má svoje opodstatnenie. Podstatné je, aby ste do plánu zadali čo najviac a najpresnejších informácií.  Neoddeliteľnou súčasťou plánu je aj CASHFLOW plán – reálne toky peňazí, ktoré sa veľmi často výrazne odlišujú od BUDGET-u. Napr. predaj na faktúru vykazuje zisk v mesiaci, kedy ste ju vystavili, ale peniaze vám reálne prídu po 60 dňoch.

Do nákladov nezabudnite uviesť fixné aj variabilné náklady, mzdové aj prevádzkové náklady. Čím viac predám, tým viac zarobím, nehovorí nič o výnosoch. Zdroj: prezentácia Petra AndrišinaDo nákladov nezabudnite uviesť fixné aj variabilné náklady, mzdové aj prevádzkové náklady. Čím viac predám, tým viac zarobím, nehovorí nič o výnosoch. Zdroj: prezentácia Petra Andrišina

  1. Podľa plánu si nastavte správne ÚČTOVNÍCTVO tak, aby vám poskytlo dostatok správnych informácií pre mesačné porovnávanie údajov z účtovníctva SKUTOČNOSŤ s očakávaným FORECASTOM (nie rozpočtom).

  2. Aby vám ktokoľvek peniaze poskytol, finančný plán je ZÁKLADNÝ DOKUMENT, ktorý od vás budú vyžadovať. Čím kvalitnejší plán po obsahovej aj formálnej stránke, tým ľahší prístup k peniazom.

  3. Na základe plánu si vypracujte ANALÝZU POTRIEB potrebných pre splnenie plánu. Napr. formou jednoduchej tabuľky (nižšie), kde na vertikálnej osi uvediete náklady podľa dôležitosti: nevyhnutné, potrebné, možné a na horizontálnej osi podľa času, kedy ich musíte zaplatiť: neodkladne, odkladne napr. do 3 mesiacov, odkladne. Získate prehľad o členitosti nákladov, zistíte koľko peňazí a kedy reálne potrebujete. Začínajúci podnikatelia často robia chybu, že si najskôr spočítajú koľko peňazí majú a podľa toho „plánujú“.

 Analýza potriebNa základe analýzy potrieb zistíte, koľko peňazí budete reálne potrebovať a kedy. Zdroj: prezentácia Petra Andrišina

  1. Analýza potrieb vám určí, čo PLATIŤ musíte a čo môžete odložiť v prípade, ak nemáte dostatok peňazí. Dane, úvery a odvody vždy plaťte načas – najväčšia chyba je prestať ich platiť! Pre banky sa stávate neplatiči, čo vám sťaží ak nie znemožní získať úver. Rada (možno) nad zlato: s bankami aj dodávateľmi sa vždy viete dohodnúť dopredu, ak nemôžete platiť načas. Oslovte ich pred splatnosťou faktúry, nečakajte kým oslovia oni vás.

  2. Z analýzy potrieb a plánu si zostavte CASHFLOW – plán toku peňazí na celé obdobie FORECASTU. Cashflow je často výrazne odlišný od finančného plánu: zákazníci vám platia faktúry oveľa neskôr ako ste ich vystavili (a zaúčtovali výnos), rovnako aj vy môžete platiť faktúry neskôr ako ste ich prijali (a zaúčtovali náklady). Ak cashflow naznačuje výpadok príjmov, požiadajte banku o peniaze s dostatočným predstihom pred očakávaným výpadkom a nie vtedy, keď ich reálne potrebujete. Získanie peňazí nielen od bánk trvá určitý čas.

  3. Z analýzy potrieb a cashflow plánu viete koľko peňazí a kedy potrebujete. Vypracujte si ANALÝZU ZDROJOV – plán kedy a kde peniaze nájsť. Získať ich môžete získať z rôznych externých aj interných zdrojov: od zákazníkov, od dodávateľov, od bánk, od investorov, či od štátu. Získate ich aj pôžičkami, vkladmi, prijatými zálohami, odkladom platieb, výpredajmi, vymáhaním pohľadávok, faktoringom, príspevkami, dotáciami, investíciami, partnerstvom, crowdfundingom a inými. Nezabudnite, že získanie peňazí bez ohľadu odkiaľ ich získanie, trvá určitú dobu. Čakať môžete niekoľko dní, ale aj mesiace.

 Analýza zdrojovZ analýzy zdrojov viete, koľko peňazí potrebujete a kedy ich budete potrebovať. Zdroj: prezentácia Petra Andrišina

  1. Dobre vypracovaný plán DODRŽIAVAJTE! Predídete (niektorým) chybám, zvýšite efektivitu, získate zdroje v množstve a čase kedy ich reálne potrebujete. Tak ako sa šofér stáva profesionálom s počtom najazdených kilometrov, podnikateľ sa stáva odborníkom s počtom vypracovaných plánov. Mnohí podnikatelia bez znalostí a skúseností buď na plánovanie „nemajú čas“ alebo plán považujú za „zbytočný“. Následne trávia násobne viac času riešením problémov. Plán vám pomôže vyhnúť sa „SMRTI Z OPLAŠENIA“.

Peter Andrišin na Káve s mentorom v Univerzitnom technologickom inkubátore STUPeter Andrišin zo spoločnosti Dozen počas interného podujatia Káva s mentorom pre startupy Univerzitného technologického inkubátora STU. Zdroj: archív UTI STU

Startupy a tím InQb po Káve s mentoromStartupy a tím InQb po Káve s mentorom Petrom Andrišinom. Zdroj: archív UTI STU

Program ŠTART

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný