Outdoorový program dobre poslúži na utužovanie tímu

Outdoorový program dobre poslúži na utužovanie tímu

Pred pár rokmi som ako outdoorový inštruktor vláčil ľudí do lesa a naháňal ich s pneumatikou od traktora do kopca a z kopca, lozili sme po lanových prekážkach a behali po lúkach za písmenkami Scrable. V okamihoch, ako sa účastníkom teambuildingu dostala tepová frekvencia opäť na kancelársky normál, začínali sme spoločne analyzovať ich aktuálne pocity únavy a radosti (endorfíny v organizme sú zábavná vec). Popri tom sme hľadali a pomenovávali princípy, ktoré im v procese spolupráce fungovali, aj tie, ktoré im tú spoluprácu likvidovali. Čo presne a ako veľa z vlastných a tímových skúseností na lúkach a v lesoch dokázali účastníci preniesť do svojich kancelárskych životov, ja dodnes presne neviem. Niektorým tímom sa vďaka outdoorovému programu podarilo naštartovať otvorenejšiu (priamejšiu) komunikáciu, niektoré tímy si rozhasili a traumatizovali vzťahy. Každý program, ktorého som bol súčasťou, bol pre tím prínosnou skúsenosťou. Ľudia sa videli a poznávali v nových situáciách, mali priestor spoločne pracovať, vidieť výsledky svojej práce a rozhodnutí, mali možnosť poučiť sa zo svojich chýb a úspechov.

V dnešnej dobe si spoločnosti v rámci prideleného balíka peňazí na vzdelávanie vedia zorganizovať spoločnú opekačku, wellnes, bowling, kapustnicu a teda čokoľvek. Prečo by si mali tímy organizovať prostredníctvom vzdelávacej agentúry niečo, čo si vedia z časti zabezpečiť aj sami? Veď predsa, stačí si stiahnuť jednoduchú aplikáciu, behať po meste a hľadať animované príšerky, ktoré je možné zabiť hladkaním svojich bystrých telefónov…aké jednoduché.

I napriek tomu si myslím, že ak sú inštruktori skúsení, tak vedia počas programu citlivo sledovať ciele, ktoré si v rámci plánovania s manažérom ich agentúra dohodne. Otvoriť a posilniť komunikačné kanály, vytvoriť priestor na poskytovanie a prijatie spätnej väzby, pripraviť podmienky v programe tak, aby jednotliví účastníci dokázali prirodzene predať v tíme seba a svoj potenciál. Štruktúrovaný program s vytvoreným priestorom na otvorenie ľahkých tém, čas na regeneráciu s ochutnávkou vín alebo domáceho páleného, čas vyventilovať usadeniny, ktoré sa spoluprácou v tíme usadili, dokáže pripraviť a zorganizovať akákoľvek vzdelávacia agentúra.

Outdoorové programy majú svoje miesto v rozvoji tímov, pretože trochu potu, blata, spoločných úloh na čerstvom vzduchu vie naozaj priniesť nový vietor do plachiet pracovných tímov. Ale ako si niečo podobné zorganizovať, ak rozpočet na vzdelávanie bol plánovaný, schvaľovaný a uzavretý v minulom roku? Vždy môžete pozvať svojich kolegov (ak sa zrovna nečľapkajú niekde pri mori alebo nelezú po horách) na kofolu, pivo, von na vzduch či na slnko. Zorganizujte si spoločné raňajky, rannú kávu, informatívny meeting počas prechádzky v parku, spoločný day off, alebo čokoľvek čo vám spríjemní letný pobyt v práci. Hovorte spolu, zaujímajte sa, plánujte a vymýšľajte, ako spraviť prácu lepším miestom pre prácu : )

Najčastejšie nedorozumenie pri organizovaní teambuildingov vzniká v okamihu, kedy je objednávateľ presvedčený, že tá najdôležitejšia časť programu začína večer otvoreným účtom na konzumáciu alkoholu a všetko sa posunie tým správny smerom. Prelámu sa ľady, ľudia si otvorene povedia, čo si o sebe myslia (dobré aj to zlé), popustí sa ventil medziľudským vzťahom. Súhlasím, že je dôležité, aby si ľudia oddýchli, večer si spoločne sadli, porozprávali sa, zabavili..., nemalo by to byť však nosnou časťou teambuildingového programu.

O čom by naozaj teambuilding mal byť? Že sa ľudia v tíme dozvedia niečo viac o človeku, s ktorým pracujú. V tímových aktivitách ho uvidia pracovať na čerstvom vzduchu, spoznajú tak jeho slabé stránky rovnako i tie silné. Ukáže sa, kto je aký tímový hráč, kto je ako silno orientovaný na dosahovanie cieľov, kto je expert analytik, skrytý a podporný člen pri plnení spoločných úloh. Počas teambuildingového programu sa ukážu, a je ich aj možnosť pomenovať, procesy, ktoré sa pri práci v tíme dejú. Toto všetko vám vie do tímu priniesť teambuildinový program. V okamihu, ak sa zadávateľ rozhodne, že jeho očakávania od programu sú jednoduchšie, napríklad, že stačí na jeden deň vypadnúť z práce, plaviť sa na rafte, zahrať bowling a večer sa opiť, pri takejto požiadavke je na mieste hovoriť o organizovaní teamspiritu, alebo fun programu. Teambuilding môže slúžiť k oživeniu a naštartovaniu tímovejšej spolupráci s novým spoznaním jednotlivých členov tímu a starých či nových princípov, ktoré sa v spoločnej práci dejú.

Ak teda uvažujete nad tým, aký program by bol najvhodnejší pre váš tím, v prvom kroku si, prosím, spíšte Vaše požiadavky a očakávania. V okamihu ako máte pomenované a zadefinované ciele, cesta k ich dosiahnutiu sa skladá oveľa lepšie.

Veľa úspešných dní Vám prajem.

O autorovi

Branislav pracuje ako HR konzultant a školitel predovšetkým na tréningoch manažérskych zručností a zameriava sa aj na budovanie a rozvoj tímov. 

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný