Finančný manažment by mal byť súčasťou každého podnikania

Finančný manažment by mal byť súčasťou každého podnikania

„O peniaze (nielen v podnikaní) ide až v prvom rade.“ Podnikanie sa definuje ako sústavná opakovaná činnosť za účelom dosahovania zisku, ktorý sa meria peniazmi. Každá činnosť podniku je spojená s peniazmi (založenie, prevádzka, ukončenie podnikania).

Nové, rýchlo rastúce firmy dokážu dosahovať zisk alebo sa udržať dlhšie na trhu, ak zavedú finančný manažment. Nezavedenie riadenia často vedie k spomaleniu rastu a ziskovosti firiem, pretože nemajú potrebné informácie na riadenie firmy a rozhodovanie. Definícia finančného manažmentu neexistuje. Všeobecne je to cieľavedomá činnosť ovládajúca finančné parametre činností na všetkých úrovniach podniku, ktoré súčasne integruje. Napriek tomu sa stretávame s argumentami podnikateľov, ktorí majú obmedzené skúsenosti s finančným manažmentom, ktorí sa rozhodovali intuitívne, nie na základe faktov a dostali sa do finančných problémov:

„Svoju firmu poznám od A po Z.“ „Na účtovníctvo máme externú firmu / účtovníčku.“ „Sme malá firma, finančný manažment nepotrebujeme.“ „Nemôžeme si finančného riaditeľa dovoliť.“

Mnohým podnikateľom stačí, ak majú vedené účtovníctvo. Úloha účtovníctva je poskytnúť podnikateľom pravdivý obraz o ich hospodárení z minulosti. Dokumentuje všetky transakcie, ktoré nastali a ktoré už nie je možné zmeniť. Účtovníctvo poskytuje informácie v preddefinovaných, pre laika často nezrozumiteľných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Cashflow. Z uvedených výkazov podnikatelia málokedy dokážu skontrolovať, či je účtovníctvo vedené správne (v praxi sa stretávame s mnohými a/aj významnými chybami). Výsledkom sú často nepríjemné prekvapenia (napr. daň z príjmu, na zaplatenie ktorej nemajú peniaze).

Finančný manažment poskytuje podnikateľom informácie o tom, ako aktívne ovládať hospodárenie v budúcnosti prostredníctvom plánovania, rozhodovania a analyzovania.

Finančný manažment zvyšuje výnosy správnou kalkuláciou cien tovarov alebo služieb, znižuje náklady správnym plánovaním činnosti. Umožňuje plánovať finančnú stabilitu, investície na zvyšovanie hodnoty firmy, kalkulovať riziká napr. zadlženosti z nezaplatených faktúr. Každá firma je jedinečná, preto aj plánovanie, napriek určitým spoločným znakom, je špecifické na každú firmu. Ak podnikateľ nemá naplánovaný cieľ, je to ako keby triafal terč, ktorý nevidí. Pravdepodobnosť že trafí je nízka. Poskytuje podnikateľom vhodné manažérske informácie v zrozumiteľnom formáte uľahčujúce ich správne rozhodovanie. Kontroluje dosiahnuté výsledky voči plánu a reaguje na možné odchýlky.

Mať či nemať finančný manažment už nie je otázka. Otázka znie: kedy zavedieme finančný manažment? Lekára vyhľadáme vtedy, ak máme akútny zdravotný problém. Čím neskôr, tým je liečba náročnejšia. Prevenciou dokáže lekár znížiť riziká zdravotných problémov a skúsený externý finančný manažér riziká Vašich finančných problémov. 

O autorovi

Peter sa venuje nastavovaniu a optimalizácii finančných a administratívnych procesov, rozvoju firiem, finančnému riadeniu, výberu a motivácií ľudí.

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný