Daňové poradenstvo v InQb

Daňové poradenstvo v InQb

V tomto roku sme odštartovali spoluprácu so Slovenskou komorou daňových poradcov a spoločne sme zorganizovali dve podujatia venované téme daní. Prvé z nich sa konalo koncom februára kedy je téma daní viac ako aktuálna.

Privítali sme pani Dagmar Bednárikovú, ktorá sa od roku 1994 venuje službám spojeným s vedením účtovníctva, mzdovej a ekonomickej agendy a od roku 2003 aj daňovému poradenstvu. Vo svojej profesii sa špecializuje na problematiku dane z príjmov, medzinárodné zdaňovanie a daň z pridanej hodnoty, tiež sa aktívne sa zapájam do legislatívnych procesov.

Seminár s názvom Dane ako na ne? - Praktický sprievodca daňami pre podnikateľov priblížil aj úplným začiatočníkom základné pojmy a povinnosti pri zdaňovaní. Seminár bol zaujímavý nielen pre začínajúcich, ale aj pre aktívnych podnikateľov, nakoľko lektorka poskytla aj veľa praktických rád. Prítomní využili skúsenosti lektorky a skonzultovali s ňou aj svoje konkrétne otázky.

V období, kedy snáď každý podnikateľ riešil daňové priznanie sme samozrejme neobišli ani túto tému a podrobne si prešli kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie a aké sú novinky v jeho podávaní v tomto roku. 

Pre mnohých začínajúcich podnikateľov, resp. tých, ktorí o podnikaní uvažujú, je veľmi aktuálna téma správneho výberu podnikateľskej formy. Výhody a nevýhody jednotlivých prípadov (živnosť, s.r.o., a.s a iné formy) pani Bednáriková prakticky zhrnula. V závere semináru sme si ozrejmili aj podmienky archivácie daňových dokumentov a dobre sme si zapamätali nasledovné. Účtovné doklady (účtové rozvrhy, účtovné knihy, odpisový plán, zoznamy účtovných kníh, inventúrne súpisy) sa musia podľa zákona o účtovníctve archivovať po dobu 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú. Účtovná závierka sa musí archivovať počas 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týka. Archivácia faktúr po dobu 10 rokov.

Popri faktoch o daniach a všetkých povinnostiach daňovníka nás pani Bednáriková príjemne osviežila aj zaujímavými historickými súvislosťami a citátmi. Za všetky vyberáme výrok Alberta Einsteina: "Na svete najťažšia vec na pochopenie sú dane."

Druhým podujatím v spolupráci so Slovenskou komorou daňových poradcov boli biznis raňajky Životný cyklus technologickej spoločnosti a dane - čo nepodceniť z pohľadu daní.

Biznis raňajky odborne zastrešili Richard Panek, Tomáš Nagy, Cyril Chovanec, Matúš Michalička zo spoločnosti Ernst & Young, ktorí si pre nás pripravili množstvo praktických rád. Veľmi zaujímavý bol najmä prístup lektorov, pretože sa venovali všetkým fázam spoločnosti jendotlivo. Od samotného nápadu až po medzinárodnú spoločnosť, na čom demonštrovali, že každá fáza má svoje špecifiká z pohľadu daní a odborníci z EY nám ich zrozumieteľne vysvetlili. 

Každý startup aj etablovaná firma potrebuje okrem kvalitného produktu alebo služby, kvalitný tím a nepochybne zdatného daňového poradcu. Ďakujeme ešte raz samotným lektorom ako aj Slovenskej komore daňových poradcov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

O autorovi

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný