Čo je to NDA a prečo je dôležité využívať dohodu o mlčanlivosti v praxi? (1.časť)

Čo je to NDA a prečo je dôležité využívať dohodu o mlčanlivosti v praxi? (1.časť)

Čo je to NDA a prečo je dôležité využívať dohodu o mlčanlivosti v praxi? O tejto téme sme sa porozprávali s právničkou Eliškou Džuganovou a našimi startupistami zo sommify, ktorí sú členom nášho programu UP. V článku sa dozviete kľúčové veci, ktoré potrebujete vedieť o NDA a ako využívajú v praxi NDA naši startupisti.

5 kľúčových vecí, ktoré mladí startupisti potrebujú vedieť o dohodách o mlčanlivosti – NDA (Non-Disclosure Agreement)

Pri vytváraní a rozvíjaní startupov sa určite stretávate s mnohými úlohami a rozhodnutiami. Jedným z najdôležitejších aspektov je ochrana vašich nápadov a dôležitých informácií pred konkurenciou a neoprávneným prístupom. Tu vstupuje do hry dohoda o mlčanlivosti, alebo NDA. Ak ste noví v tejto oblasti, tu je päť dôležitých vecí, ktoré by ste mali vedieť o NDA:

  1. Čo je to NDA a prečo je to dôležité?

Dohoda o mlčanlivosti, alebo NDA (Non-Disclosure Agreement), je právny dokument, ktorý ustanovuje povinnosť zachovania dôverných informácií medzi dvoma stranami. Pre startupistov je to ako štít, ktorý chráni ich nápady a obchodné plány pred neoprávneným zverejnením.

  1. Kto by mal podpísať NDA?

NDA sa zvyčajne podpisuje so spoluzakladateľmi, zamestnancami, dodávateľmi alebo investormi - v podstate s každým, kto má prístup k dôležitým informáciám vášho startupu. To zabezpečuje, že vaše nápady budú chránené.

  1. Čo obsahuje NDA?

Dôležité body NDA zahŕňajú definície dôverných informácií, povinnosti strán, obmedzenia použitia informácií, obdobie platnosti, sankcie za porušenie dohody a ďalšie dôležité ustanovenia. Jasné a presné formulácie týchto bodov sú kľúčom k úspechu NDA.

  1. Doba platnosti a jej význam

NDA má stanovenú dobu platnosti, ktorá určuje obdobie, počas ktorého sú dôležité informácie chránené. Je dôležité vybrať správnu dobu platnosti - príliš krátka môže vystaviť vaše nápady riziku, zatiaľ čo príliš dlhá by mohla brániť vašej flexibilite a rastu.

  1. Právne poradenstvo a konzultácie

Pri zostavovaní a podpise NDA je vždy odporúčané poradiť sa s právnikom. Právnik vám môže pomôcť zabezpečiť, aby vaša NDA bola v súlade so zákonom a aby vám poskytla potrebnú ochranu vo vašich podnikateľských aktivitách.

NDA je nepostrádateľným nástrojom pre ochranu vašich nápadov vo svete startupov. Pri správnom použití vám NDA umožní slobodne zdieľať vaše nápady a plány, bez obáv z ich zneužitia alebo zverejnenia. Je to kľúčový prvok vo vašej ceste k úspechu ako startupistu.

Ak príde tím kamarátov do InQb, ktorí majú podnikateľský nápad, v ktorej fáze by si odporučila spísať zmluvu pre spoločníkov?

Ak tím kamarátov má podnikateľský nápad a chcú spolupracovať na jeho realizácii, odporúčam spísať NDA čo najskôr, keď začínajú pracovať na svojom projekte. Ideálne by mala byť zmluva zostavená ešte pred začatím aktívnej práce na projekte a pred zdieľaním dôverných informácií medzi členmi tímu.

Ak jeden zo spoločníkov sa rozhodne odísť zo spoločnosti, jeho povinnosť o mlčanlivosti ostáva stále rovnaká, aj keď už v spoločnosti nefiguruje? Čo v prípade, ak sa rozhodne podnikať s rovnakým predmetom činnosti, hrozia mu nejaké sankcie?

Áno, aj keď spoločník odíde zo spoločnosti, jeho povinnosť zachovať mlčanlivosť platí naďalej v súlade s dohodou o mlčanlivosti (NDA), ktorú podpísal. NDA zvyčajne obsahuje ustanovenia, ktoré ponechávajú záväzky mlčanlivosti aj po ukončení pracovného alebo obchodného vzťahu.

V prípade, že bývalý spoločník začne podnikať s rovnakým predmetom činnosti ako spoločnosť, s ktorou bol spojený, existuje riziko porušenia dohody o mlčanlivosti. Sankcie za takéto porušenie môžu byť rovnaké ako pri inom porušení NDA.

Medzi možné sankcie patrí:

  • Spoločnosť môže podať žalobu proti bývalému spoločníkovi za porušenie NDA.
  • Bývalý spoločník môže byť povinný zaplatiť finančnú náhradu za škody, ktoré spôsobil svojím porušením NDA.
  • Bývalý spoločník môže byť obmedzený vo svojich budúcich podnikateľských aktivitách, čo môže zahŕňať obmedzenia na určitý časový obdobie alebo v určitom geografickom obvode.

Je dôležité, aby bývalý spoločník bol si vedomý svojich záväzkov podľa dohody o mlčanlivosti aj po odchode zo spoločnosti, a aby konal v súlade s týmito záväzkami, aby predišiel potenciálnym právnym dôsledkom.

Viete aké hrozia riziká, ak spoločníci medzi sebou nespíšu NDA? Viac o tejto téme sa dozviete v 2. časti článku na našom blogu.

Ako v praxi využívajú NDA naši startupisti zo sommify?

1. NDA odporúča mať aj napríklad startup sommify. Dohodu o mlčanlivosti majú uzavretú interne so zamestnancami a externe s ľuďmi mimo ich startupu, s ktorými zdieľajú citlivé informácie, ako sú napríklad ceny alebo zákazníci, s ktorými sa rokuje o dohode.

2. Vidia veľkú výhodu najmä v tom, že ak sa rozhodnú s niekým spolupracovať a poskytnú im informácie, ktoré nechcú aby boli zverejnené, majú záruku, že tieto informácie zostanú len medzi nimi.

3. Zmluvu o mlčanlivosti majú uzavretú tiež aj interne, so všetkými zamestnancami spoločnosti spolu s non-compete doložkou a to im poskytuje záruku, že do budúcna ich zamestnanci nemôžu pracovať s rovnakým predmetom činnosti.

4. Zmluvou NDA sú rovnako viazaní aj oni ako startup, smerom ku ich klientom. To znamená, že ak pracujú na nejakom projekte s klientom a počas stretnutia sa dozvedia interné informácie ako sú napríklad štatistické údaje, tak nemôžu ďalej tieto informácie rozširovať, pretože sú viazaní týmto dokumentom.

V akej oblasti podniká startup sommify?

Startup sommify vytvoril inteligentného someliéra, ktorý dokáže párovať vhodný typ vína k jedlu. Ich prvým najväčším zákazníkom bola napríklad spoločnosť Tesco v Británii. Ich startup aktuálne tvorí 8 členný tím. Sommify je členom programu UP v InQb a minuloročným víťazom záverečnej súťaže podnikateľských nápadov, Startup Pitch, kde sa im podarilo so svojím podnikateľským nápadom vyhrať hlavnú cenu. Startup sommify bol spomenutý tiež aj v jednom z najväčších vinárskych médií, Decanter ako firma, ktorá je súčasťou budúcnosti vinárskeho priemyslu.

Fotografia: prezentácia podnikateľských nápadov, Startup Pitch 2023 - víťazný tím sommify

Autor fotografie: Tibor Rozsár

Autori článku: Ing. Michaela Atovičová a Mgr. Eliška Džuganová, mentorka InQb a právnička STU

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný