Vytvorenie a rozvoj startup firmy, manažment firmy, financie v podnikaní, personalistika, best practices, odborné technické poradenstvo

Kariérou postupoval rýchlo, krátko po dokončení inžinierskeho štúdia sa stal riaditeľom vývoja a členom predstavenstva.  Začal s programovaním ako 9-ročný a  prvý softvér predal v trinástich. Do zamestnania nastúpil ešte počas prvého ročníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU ako Junior Software Developer. Svoju kariéru vybudoval nielen na schopnosti „zachraňovať situáciu“ a dodať softvér včas, ale najmä na zanietenom prístupe k neustálemu zlepšovaniu profesionálnych spôsobov vedenia firmy nad rámec svojich povinností.  Začínal od optimalizácie základných postupov vývoja softvéru až po celofiremné procesy riadenia kvality, bezpečnostných previerok organizácie a osôb.  Pomáhal pri prerode malej s.r.o. na medzinárodne pôsobiacu high-tech akciovú spoločnosť prostredníctvom získavania domácich aj zahraničných investorov a eurofondov. Má skúsenosti s vývojom produktov pre štátne zákazky, Európsku komisiu, ozbrojené zložky aj súkromný sektor.  Pripravoval a vyjednával technické prílohy zmlúv, definoval business cases, product roadmaps & strategic vision dokumenty pre manažment a investorov. 
Zažil časy, keď sa firme darilo a aj tie, keď nebolo na výplaty, robilo sa za minimálnu mzdu a bol nútený prepustiť veľa zamestnancov.   Po rokoch mal už top manažmentu dosť a zatúžil, aspoň na čas, sa opäť vrátiť bližšie k technickým témam.
 
Dnes vedie jeden z najvyťaženejších programátorských tímov v spoločnosti ESET – tím, ktorý vyvíja antivírusový program pre platformu Windows.  Jedná sa o vývoj viacerých veľkých mass-market produktov a niekoľkých menších súčasne, pre  desiatky miliónov zákazníkov, kde prichádzajú tisíce požiadaviek na vývojový team a je nutné robiť ťažké kompromisy z pohľadu produktového a projektového manažmentu, technických a obchodných rizík a motivácie zamestnancov. 
Vladimír bol prvý Slovák, ktorý získal certifikát IEEE Certified Software Development Professional podľa normy ISO/IEC.  Pomáhal pripravovať vzdelávacie materiály pre budúcich softvérových inžinierov a testerov v rámci IEEE Computer Society.  Mal bezpečnostnú previerku NATO a prednášal na viacerých medzinárodných bezpečnostných konferenciách.  Aj napriek vysokej pozícii sa naďalej vzdelával, zložil skúšky na ISO 9001 interný audítor, Certified Information Security Manager a ako poslednú Certified Scrum Master. 

   
OBLASTI MENTORINGU
  • Vytvorenie a rozvoj start-up firmy
o   Do čoho sa oplatí investovať na začiatku a čo počká, kým nebude firma väčšia, čo zabolí, keď sa zanedbá a začne sa riešiť až príliš neskoro
o   Do akej hĺbky treba mať zavedené procesy, aby ich „neprítomnosť“ neodradila prvých investorov. Ako prebiehajú interné audity od investorov a väčších odberateľov.
o   Praktické výhody/nevýhody  „spol. s r. o.“ a „a.s.“ právnych foriem z pohľadu laika
  • Manažment firmy
o   Military style vedenie organizácie, verzus rodinná atmosféra a možnosti nekonvenčného vedenia firmy
o    Čo sa zmení pri prechode z 20 zamestnancov na stovky
o   „Trestanie“ a odmeňovanie, alebo  „koľko alibizmu je tolerovateľné“
o   Ako motivovať dobrých zamestnancov a ako identifikovať tých neužitočných
  • Financie v podnikaní
o    Ako písať, podávať a reportovať EU projekty a výzvy;  aké problémy môžu nastať počas ich realizácie
  • Personalistika
o   Na aký typ konzultantov a zamestnancov, hlavne manažérov, si dať pozor?
o   Majú certifikáty stále hodnotu, oplatí sa im veriť?
o   Ako filtrovať veľké množstvo uchádzačov, ako nájsť toho pravého?
o   Ako nestratiť motiváciu zamestnancov a ako sa nenechať využívať?
o   Čo ponechať na personalistu a čo by si mal manažér radšej spraviť sám?
o   Ako identifikovať dobrého programátora?
o   Na čo si dať pozor pri výbere produktového/projektového manažéra alebo dokonca obchodného riaditeľa?
o   Negatíva a pozitíva recruiting agentúr.
  • Best practices  
o   Software development life cycle, do akej miery sú užitočné, ktoré procesy (napr.: requirements analysis, system design, system architecture, automated testing, coding standards a pod.)
o   Risk Management: ako ho „robia“ niektorí manažéri a ako by sa mal robiť správne
o   E-maily, interné meetingy a prezentácie (a la: „kedy to je už iba strata času“)
o   Do akých nástrojov, služieb a školení sa (ne)oplatí investovať
o   Ako veľa delegovať a kedy už prestáva byť manažér užitočný
o   Ktoré „best practices“ sa preceňujú a sú len živnou pôdou pre zbytočné funkčné jednotky v organizácii, ktoré požierajú zdroje a  demotivujú zamestnancov (napr.: nefunkčné motivačné programy, marketingové aktivity, dochádzkové a  iné systémy sledovania zamestnancov a pod.)
  • Odborné technické konzultácie – z jednotlivých technických odborov, napr.:
o   Software development process

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný