Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť priemyselného vlastníctva. Vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení.

Ochranné známky

Ochranné známky

Spotrebitelia si cenia značkové výrobky, ich reputáciu, imidž a očakávajú vysokú kvalitu od takýchto produktov. To platí aj pre oblasť služieb. Preto by malo byť v záujme podnikateľa prezentovať značkové výrobky a služby a svojej ochrannej známke vytvárať dobré meno.

Čítať viac

Ako si ochrániť dizajn

Ako si ochrániť dizajn

Do systému priemyselnoprávnej ochrany neodmysliteľne patrí aj ochrana vonkajšej úpravy nových produktov alebo ich častí spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál výrobku, či jeho zdobenia. Dizajnom sa teda chráni estetická stránky výrobku, to čo zákazník vníma ako atraktívne, pôsobivé, originálne a je jedným z hlavných kritérií predajnosti.

Čítať viac

Medzinárodná ochrana technických riešení

Medzinárodná ochrana technických riešení

Patent/úžitkový vzor platí vždy len na území tej krajiny, ktorá predmetnému technickému riešeniu takúto ochranu poskytla. Podnikateľskému subjektu preto odporúčame, aby si riešenie chránil v tých krajinách, kde má obchodné, resp. výrobné záujmy.

Čítať viac

Duševné vlastníctvo – dobré treba chrániť!

Duševné vlastníctvo – dobré treba chrániť!

Nové podnety, myšlienky, nápady či idey pretavené do nejakého diela predstavujú nehmotný majetok – duševné vlastníctvo a k nemu sa viažu autorské a priemyselné práva.

Čítať viac

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný