Startupom, ktoré sú u nás inkubované, poskytujeme bezplatný mentoring.  

Vďaka nášmu širokému portfóliu odborníkov umožňujeme osobné konzultácie v oblastiach marketingu, financií, obchodu, práva, manažmentu, soft skills a ďalších. Naši mentori vám pomôžu rozvíjať podnikateľské zručnosti, zorientovať sa na trhu a posunúť váš startup do ďalšieho levelu.

Pavol Luka

Pavol Luka

Manažment firmy, personalistika, soft skills, best practices, odborné technické poradenstvo

Pavol je Chief Operating Officer spoločnosti ESET. Okrem riadenia sa venuje aj strategickým investíciám.

Karin Kniez

Karin Kniez

Obchod, soft skills, odborné technické konzultácie

Karin má viac ako 15-ročné lektorské skúsenosti v oblasti komunikácie, marketingu a psychológie predaja. Koučuje predajný a servisný personál.

Branislav Andreanský

Branislav Andreanský

HR, manažérske zručnosti

Branislav pracuje ako HR konzultant a školitel predovšetkým na tréningoch manažérskych zručností a zameriava sa aj na budovanie a rozvoj tímov. 

Peter Andrišin

Peter Andrišin

Financie, controlling, leadership

Venuje sa nastavovaniu a optimalizácii finančných a administratívnych procesov, zakladaniu a rozvoju firiem, finančnému riadeniu, výberu a motivácií ľudí.

Tomáš Abelovský

Tomáš Abelovský

Právo, odborné technické konzultácie

Tomáš pôsobí v Zurichu ako legal counsel v spoločnosti Swiss Re, je rozhodca medzinárodných doménových sporov.

Tomáš Funtík

Tomáš Funtík

Best practices, odborné technické konzultácie

Tomáš je odborným garantom pre BIM asociáciu Slovensko. Venuje sa efektívnemu plánovaniu výstavby, 4D a 5D konštrukčnému manažmentu. 

Branislav Guštafík

Branislav Guštafík

Manažment firmy, obchod, soft skills

Braňo už roky pôsobí v medzinárodnej firme a má bohaté skúsenosti s manažmentom a riadením firmy, krízovým manažmentom, obchodnými zručnosťami a soft skills.

Lívia Handlovičová

Lívia Handlovičová

Obchod, personalistika, soft skills

Lívia má prax s pomocou firmán rôznych veľkostí, od startupov po medzinárodné korporácie, tiež sa zameriava na efektivitu obchodu. Je mentorkou aj v oblasti personalistiky a soft skills.

Michal Hrabovec

Michal Hrabovec

Best practices, podnikanie, strategický manažment

Spoluzakladateľ a prezident softvérovej firmy Anasoft. Firmu zakladal ešte počas štúdia na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes Slovenská technická univerzita) v roku 1991.

Juraj Hudák

Juraj Hudák

Právo

Advokát a partner advokátskej kancelárie Advokáti CHZ. Mentoruje najmä v oblasti založenia podnikania, tvorby zmlúv, IT práva a poskytuje všeobecné obchodno-právne poradenstvo.

Vladimír Hudek

Vladimír Hudek

Vytvorenie a rozvoj startup firmy, manažment firmy, financie v podnikaní, personalistika, best practices, odborné technické poradenstvo

Začal s programovaním ako 9-ročný a prvý softvér predal v trinástich. Dnes vedie jeden z najvyťaženejších programátorských tímov v spoločnosti ESET.

Michal Jankech

Michal Jankech

Produktový manažment, soft skills, best practices

Product Manager v spoločnosti ESET, zodpovedný za produkty v oblasti vzdialenej správy a za produkty chrániace virtualizované prostredia mentoruje vo viacerých oblastiach a má bohaté skúsenosti s uvádzaním produktu na trh.

Alexandra Kello

Alexandra Kello

Soft skills

Alexandra je propagátorka prepájania kreatívneho a kritického myslenia a ich využitie v pracovnom a osobnom živote. Pracuje ako lektorka a konzultantka v HR a firemnom vzdelávaní

Alexander Janušek

Alexander Janušek

Marketing

Alexander je podnikateľ a marketér, ktorý má veľmi blízko práve ku začínajúcim podnikateľom. Mentoruje najmä v oblasti marketingu a špecializuje sa aj na podnikanie so silnou orientáciou na zákazníka

Peter Kniez

Peter Kniez

Marketing

Peter je zakladateľom jedného z najväčších eshopov v biznise s hudobnými nástrojmi na Slovensku. Špecializuje sa na social media, on-line marketing, tvorbu a realizáciu newsletter kampaní, grafický dizajn.

Ivan Kostolný

Ivan vedie vzdelávaciu spoločnosť, v ktorej zodpovedá za kvalitu dodávaných služieb. Dodnes vyškolil viac ako 15 tisíc predajcov a stále aktívne predáva, komunikuje s predajcami a obchodnými riaditeľmi. 

Ján Legény

Ján Legény

Marketing, personalistika, best practices, odborné technické poradenstvo

Ján je prodekan pre vedu a výskum na Fakulte architektúry STU a aktívny architekt so zameraním na udržateľnú architektúru a solárny urbanizmus. Má značné skúsenosti s grantovými schémami.

Jozef Metke

Jozef Metke

Vytvorenie a rozvoj startup firmy, manažment firmy, financie v podnikaní, marketing, obchod, právo, personalistika, best practices, odborné technické poradenstvo

Jozef začínal v našom inkubátore. Dnes má úspešnú firmu, venuje sa návrhu a tvorbe mobilných aplikácií.

Miloš Mrva

Miloš Mrva

Vytvorenie a rozovj startup firmy, financie v podnikaní, obchod, spracovanie business plánu

Vysokoškolský pedagóg, ktorý no má blízko k praxi. Sám podniká v oblasti IT technológií.

Tibor Novosád

Tibor Novosád

Manažment firmy, best practices

Tibor sa venuje organizácii a riadeniu softwarových tímov. Inklinuje k agilným metodológiám, v rámci ktorých má viac než 10 rokov skúseností.

Michal Novota

Michal Novota

Manažment firmy, marketing, soft skills, best practices

Pomáha jednotlivcom a firmám vytvárať svoje vlastné značky, učí ich lepšie komunikovať a pretavovať značky v autentický zákaznícky zážitok cez cielené kampane.

Ignacio Sbampato

Ignacio Sbampato

Manažment firmy, marketing, obchod, soft skills, best practices

Ignacio pracuje v ESETe viac ako 10 rokov. Zodpovedá za celosvetový obchod, brand firmy, marketing, produktový management a ďalšie dôležité procesy.

Tomáš Sroka

Tomáš Sroka

Vytvorenie a rozovj startup firmy, manažment firmy, marketing, obchod, personalistika, soft skills, best practices

Tomáš pôsobil v našom inkubátore a v oblasti IT a online podniká už vyše 10 rokov. 

Marcel Šúri

Marcel Šúri

Soft skills, best practices, odborné technické konzultácie

Výkonný riaditeľ medzinárodnej spoločnosti Solargis, s ktorou začínal v našom inkubátore. Mentoruje aj v oblasti rozvoja medzinárodného obchodu.

Juraj Tomlain

Juraj Tomlain

Manažment, obchod, odborné technické konzultácie

Juraj pracuje v oblasti priemyselnej automatizácie, telemetrie, projektovania a technológie smart cities a pod. Mentoruje v oblasti manažmentu a obchodu.

Peter Varga

Peter Varga

Manažment firmy, best practices

Peter sa zaoberá procesným a projektovým manažmentom, od malých firiem až po projektové a krízové riadenie veľkých projektov.