riaditeľka, koordinácia mentoringu

Martina vyštudovala Obchodnú fakultu a Fakultu manažmentu na Ekonomickej univerzite vo Viedni. Po štúdiu pracovala v rodinnom podniku, kde získala praktické skúsenosti s podnikaním od založenia firmy, rastu, financovania, due diligence, predaja, až po jej likvidáciu. Dnes vedie inkubátor, mentoruje naše startupy a dohadzuje im zaujímavé kontakty.

Je tiež zakladateľkou projektu "Zdravé dieťa". Jeho cieľom je znížiť chorobnosť škôlkarov na základe ranného filtra, dezinfekcie, hygieny a prevencie vo forme športu so študentami FTVŠ. V priebehu jedného roka sa vďaka opatreniam podarlo znížiť chorobnosť v Materskej škole v Dúbravke na Bazovského ulici o polovicu a odhalili aj jedného diabetika. Odbornú záštitu nad projektom prevzal riaditeľ DFnsP Kramáre p. Kužela a Regionálny úrad mesta Bratislavy a v poslednej fáze aj Magistrát mesta Bratislava. 

Od roku 2019 je spoluzakladateľkou projektu startupového mestečka TOUCH4STU. Cieľom je vybudovať za pomoci komerčnej firmy TOUCH4IT kontajnerové mestečko v priestoroch študentského areálu v Mlynskej doline. Inšpiratívne miesto, kde budú pracovať študenti, pedagógovia, vedci a dobrovoľníci z komerčných firiem na spoločných projektoch, z ktorých môžu neskôr vzniknúť zaujímavé firmy s priamou väzbou na univerzitu. Ako inšpiráciu navštívila spolu s vedením STU a partnermi projektu jednu z najlepších univerzít na svete – Aalto University v Helsinkách. Viac sa o návšteve dozviete v článku časopisu SPEKTRUM

Od 2020 spolu s InQb a vedením STU zakladá platformu https://impulz.stuba.sk/na virtuálnu spoluprácu STU s Univerzitou Komenského, SAV a ďalšími inštitúciami, ktoré pôsobia v tomto ekosystéme a chcú pomôcť riešiť pandémiu COVID-19.

Aký bol piaty ročník TECH INNO DAY našimi očami?

Aký bol piaty ročník TECH INNO DAY našimi očami?

Každé dobré rozprávanie o nejakej akcii začína slovami: „Prišli sme tam...“. Takže, 18.4.2018 o 12.00h sme prišli do Binaria – Mlynská Dolina. 

Čítať viac

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný