riaditeľka, mentorka

Martina vyštudovala Obchodnú fakultu a Fakultu manažmentu na Ekonomickej univerzite vo Viedni. Po štúdiu pracovala v rodinnom podniku, kde získala praktické skúsenosti s podnikaním od založenia firmy, rastu, financovania, due diligence, predaja, až po jej likvidáciu. Dnes vedie inkubátor, mentoruje naše startupy a dohadzuje im zaujímavé kontakty. Pomáha im začleniť sa do startup komunity a nájsť vhodného partnera pre rozbeh firmy. 8 rokov viedla obchodné a logistické oddelenie, ktoré budovala na domácej a medzinárodnej úrovni. Po vyše 25 rokoch existencie firmy aktívne pomáhala pri jej likvidácii.

Je tiež zakladateľkou projektu "Zdravé dieťa". Jeho cieľom je znížiť chorobnosť škôlkarov na základe ranného filtra, dezinfekcie, hygieny a prevencie vo forme športu so študentami FTVŠ. V priebehu jedného roka sa vďaka opatreniam podarlo znížiť chorobnosť v Materskej škole v Dúbravke na Bazovského ulici o polovicu a odhalili aj jedného diabetika. Odbornú záštitu nad projektom prevzal riaditeľ DFnsP Kramáre p. Kužela a Regionálny úrad mesta Bratislavy a v poslednej fáze aj Magistrát mesta Bratislava. 

Od roku 2019 je spoluzakladateľkou projektu startupového mestečka TOUCH4STU. Cieľom je vybudovať za pomoci komerčnej firmy TOUCH4IT kontajnerové mestečko v priestoroch študentského areálu v Mlynskej doline. Inšpiratívne miesto, kde budú pracovať študenti, pedagógovia, vedci a dobrovoľníci z komerčných firiem na spoločných projektoch, z ktorých môžu neskôr vzniknúť zaujímavé firmy s priamou väzbou na univerzitu. Ako inšpiráciu navštívila spolu s vedením STU a partnermi projektu jednu z najlepších univerzít na svete – Aalto University v Helsinkách. Viac sa o návšteve dozviete v článku časopisu SPEKTRUM

Od 2020 spolu s InQb a vedením STU zakladá platformu https://impulz.stuba.sk/na virtuálnu spoluprácu STU s Univerzitou Komenského, SAV a ďalšími inštitúciami, ktoré pôsobia v tomto ekosystéme a chcú pomôcť riešiť pandémiu COVID-19.

Aký bol piaty ročník TECH INNO DAY našimi očami?

Aký bol piaty ročník TECH INNO DAY našimi očami?

Každé dobré rozprávanie o nejakej akcii začína slovami: „Prišli sme tam...“. Takže, 18.4.2018 o 12.00h sme prišli do Binaria – Mlynská Dolina. 

Čítať viac

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný