Soft skills, best practices, medzinárodný obchod, odborné technické konzultácie

Marcel Šúri je výkonný riaditeľ spoločnosti GeoModel Solar. Pôsobí v oblasti geoinformačných a dátových technológií pre podporu výstavby a prevádzky slnečných elektrární. Má skúsenosti s vývojom a prevádzkou globálných systémov zameraných na spracovanie a distribúciu meteorologických a energetických údajov. Riadi konzultačný team, ktorý spolupracuje so sieťou partnerských organizácií v zahraničí. Má skúsenosti s rozvojom medzinárodného obchodu.

OBLASTI MENTORINGU

  • Obchod
  • Best practices
  • Soft skills
  • Odborné technické konzultácie - v oblasti geoinformačné technológie , solárna energetika.