Vytvorenie a rozvoj startup firmy, manažment firmy, financie, marketing, obchod, právo, personalistika

Venuje sa návrhu a tvorbe mobilných aplikácií podľa želania zákazníka so zameraním na m-commerce a mobile marketing, návrhom a vývoju kompletných aplikácií. Subdodávky v oblasti IT (outsourcing). Taktiež správe databáz, tvorbe mailingovych a SMS kampaní, hromadnému predaju SMS a tvorbe konferencií v danej oblasti.
 
OBLASTI MENTORINGU
  • Vytvorenie a rozvoj startup firmy- poskytnutie všeobecných základných informácií nadobodnutých našou praxou.
  • Manažment firmy - všeobecné postrehy o tom, ako viesť firmu.
  • Financie v podnikaní - interné riadenie finančných tokov vo firme, tvorba budgetu, cenotvorba – správne nastavenie cien ponúkaných produktov a služieb
  • Marketing - médiá, kampane na sociálnych sieťach, pozicioning produktu/služby.
  • Obchod - sales practices.
  • Právo
  • Personalistika - nábor a motivácia zamestnancov. Správne nastavenie ich platového ohodnotenia.
  • Best practices  - prezentovanie konkrétnych prípadov s ktorými sme sa za 9 rokov našej existencie stretli.
  • Odborné technické konzultácie – z jednotlivých technických odborov, napr.: Iné: marketing, cenotvorba, go-to marketing strategy, propagácia v mediách.

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný