Ivan Kostolný začínal pracovnú kariéru ako predajca kancelárskej techniky, neskôr sa stal obchodným riaditeľom. Viac ako 10 rokov úspešne pôsobil v medzinárodnej vzdelávacej spoločnosti. Študoval organizáciu a spôsob predaja v domácich aj zahraničných firmách. Pôsobil ako obchodný riaditeľ v zahraničnej poisťovni pôsobiacej na Slovensku. Následne založil vzdelávaciu spoločnosť SALES MANAGEMENT, v ktorej pôsobí dodnes a kde zodpovedá za kvalitu dodávaných služieb. Dodnes vyškolil viac ako 15 tisíc predajcov. Stále aktívne predáva, komunikuje s predajcami a obchodnými riaditeľmi. V týždenníku TREND viedol 4 roky svoju pravidelnú rubriku Efektívny predajca.

Motto: "Úspech predajcu nie je vecou šťastia, ani priaznivých okolností. Stojí na jeho kvalifikácii, systéme práce a odhodlaní uspieť. Dobre predávať sa naučiť dá!"

3 najčastejšie chyby v predaji

3 najčastejšie chyby v predaji

Predajca by mal vnímať zákazníkove výroky a reakcie presne a nie si domýšľať. Mnoho predajcov opakuje rovnaké chyby v predaji.

Čítať viac

Ako získať predajcov, ktorí vedia a chcú predávať

Ako získať predajcov, ktorí vedia a chcú predávať

Každý šéf predajného tímu chce mať predajcov, ktorí chcú a vedia predávať. Získať takýchto predajcov začína správnym výberom, pokračuje dostatočnou kvalifikáciou a šikovným riadením.

Čítať viac

Pýtať sa znamená predávať

Pýtať sa znamená predávať

Záujem je jeden z najkrajších prejavov náklonnosti. V osobnom živote aj pri predaji. Dobrý predajca prejaví záujem, lebo vie, že ten ľudí priťahuje.

Čítať viac

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný