Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR) je pracovisko Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). CVTI SR je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky.

CTT CVTI SR poskytuje služby v oblasti duševného vlastníctva najmä verejným vedeckovýskumným inštitúciám. Pomáha v týchto inštitúciách nastaviť systém ochrany duševného vlastníctva v spolupráci s lokálnymi centrami transferu technológií a podporuje ich rozvoj.

Okrem toho prevádzkuje Stredisko patentových informácií PATLIB, ktoré poskytuje informácie a služby z oblasti duševného vlastníctva študentom, začínajúcim i zabehnutým podnikateľom a tiež širokej verejnosti. Týmto cieľovým skupinám poskytuje bezplatné služby, a to najmä:

  • Odborné individuálne konzultácie k problematike duševného vlastníctva
  • Rešeršné služby
  • Odborné podujatia
  • Vyhľadanie partnera pre výskum a vývoj

Bližšie informácie o službách pre podnikateľov sa dozviete z informačného letáku.

Tím Centra transferu technológií pri CVTI SR

Návod, ako si ochrániť vynález

Návod, ako si ochrániť vynález

Aké výhody alebo nevýhody prináša ochrana patentom a úžitkovým vzorom? Aký sú medzi nimi rozdiely? Článok pre nás napísala Mgr. Juliana Bezáková z CTT CVTI SR.

Čítať viac

Ako môžu ochranná známka a dizajn poslúžiť k budovaniu firemnej značky?

Ako môžu ochranná známka a dizajn poslúžiť k budovaniu firemnej značky?

Ak si chcete ochrániť všetko, čo ste vo svojom podnikaní vybudovali, mali by ste sa zamerať aj na ochranu svojho duševného vlastníctva. V článku sa dozviete, čo a ako sa dá ochrániť ochrannou známkou a dizajnom. 

Čítať viac

Ako si firma môže nájsť partnera pre výskum a vývoj?

Ako si firma môže nájsť partnera pre výskum a vývoj?

Existuje niekoľko overených spôsobov, ako je možné nájsť vhodného partnera do podnikania alebo startupu. Poznáte ich? Budovať firmu sám je totiž veľmi náročné. 

Čítať viac

Chránite si svoje duševné vlastníctvo?

Chránite si svoje duševné vlastníctvo?

Každý zodpovedný podnikateľ si určite chráni svoje hmotné aktíva. A čo nehmotný majetok – duševné vlastníctvo? Máte ochránenú svoju značku, logo, dizajn, či vynález alebo technické riešenie?

Čítať viac

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný