Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR) je pracovisko Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). CVTI SR je ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou Slovenskej republiky.

CTT CVTI SR poskytuje služby v oblasti duševného vlastníctva najmä verejným vedeckovýskumným inštitúciám. Pomáha v týchto inštitúciách nastaviť systém ochrany duševného vlastníctva v spolupráci s lokálnymi centrami transferu technológií a podporuje ich rozvoj.

Okrem toho prevádzkuje Stredisko patentových informácií PATLIB, ktoré poskytuje informácie a služby z oblasti duševného vlastníctva študentom, začínajúcim i zabehnutým podnikateľom a tiež širokej verejnosti. Týmto cieľovým skupinám poskytuje bezplatné služby, a to najmä:

  • Odborné individuálne konzultácie k problematike duševného vlastníctva
  • Rešeršné služby
  • Odborné podujatia
  • Vyhľadanie partnera pre výskum a vývoj

Bližšie informácie o službách pre podnikateľov sa dozviete z informačného letáku.

Tím Centra transferu technológií pri CVTI SR

Chránite si svoje duševné vlastníctvo?

Chránite si svoje duševné vlastníctvo?

Každý zodpovedný podnikateľ si určite chráni svoje hmotné aktíva. A čo nehmotný majetok – duševné vlastníctvo? Máte ochránenú svoju značku, logo, dizajn, či vynález alebo technické riešenie?

Čítať viac

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný