Manažment firmy, obchod, soft skills

OBLASTI MENTORINGU

  • Manažment firmy (môže zahŕňať napr. riadenie firmy, projektový manažment, krízové riadenie, ...)
  • Obchod (môže zahŕňať napr. poradenstvo pri vyhľadávaní obchodných partnerov doma alebo v zahraničí, obchodné zručnosti, princípy predaja v rámci jednotlivých biznis modelov – B2B, B2C, ...)
  • Soft skills (môže zahŕňať napr. komunikačné zručnosti, prezentačné zručnosti, príprava na pitch prezentáciu pred investormi, ...)