Soft skills

Pracuje ako lektorka a konzultantka v HR a firemnom vzdelávaní. Jej srdcovkou je rozvoj kreatívneho myslenia a vedenie ľudí a tímov. Je propagátorka prepájania kreatívneho a kritického myslenia a ich využitie v pracovnom a osobnom živote. Venuje sa facilitovaniu skupín a hľadaniu riešení pre vzniknuté situácie pomocou kreatívnych techník.

OBLASTI MENTORINGU

  • Soft skills