Marketing

Alexander je podnikateľ a marketér, ktorý má veľmi blízko práve ku začínajúcim podnikateľom. Po absolvovaní štúdia marketingu na Fakulte managementu UK v Bratislave najskôr spoluzaložil a rozbehol úspešnú súkromnú lekáreň, potom prijal výzvu riešiť obchod a marketing v začínajúcej technologickej firme venujúcej sa smart home solutions a neskôr sa stal komerčným riaditeľom nového súkromného českého železničného dopravcu LEO Express, kde mal na starosti obchodnú aj marketingovú stratégiu spoločnosti a jej každodenné uvádzanie do života v silne konkurenčnom prostredí. Po týchto skúsenostiach založil vlastnú marketingovú agentúru Acceleri, orientujúcu sa na ambicióznych malých a stredných podnikateľov, ktorí majú potenciál, schopnosti aj chuť rozbehnúť svoje podnikanie vo veľkom.

OBLASTI MENTORINGU
  • Marketing - tvorba marketingovej stratégie (segmentácia trhu, targeting, positioning, blue ocean strategy...),  biznis analýzy (prieskum trhu, analýza mikro a makro prostredia spoločnosti, analýza konkurencie, benchmarking, SWOT analýza...), tvorba marketingového mixu (produktová, cenová, distribučná a komunikačná politika), efektívna marketingová kounikácia (príprava účinného komunikačného obsahu, využitie efektívnych komunikačných kanálov a meranie efektivity marketingových aktivít v online aj offline...), podnikanie so silnou orientáciou na zákazníka (získavanie spätnej väzby od zákazníkov, personalizácia produktu a obchodného procesu, práca so zákazníckou lojalitou, starostlivosť o existujúcich zákazníkov.

Newsletter

Začítaj sa do našich noviniek a získaj tipy na inšpiratívne podujatia.

Pridaj sa k nám!
Zadajte správnu emailovú adresu
Už som registrovaný